Leken matematikk i barnehagen E-bok


Leken matematikk i barnehagen - Anna Kärre pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-09-19
FORFATTER: Anna Kärre
ISBN: 9788273911810
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,17

FORKLARING:

Matematikken finnes overalt i barnehagens hverdag, og det handler om mer enn tall og telling. Mye mer. Som pedagog må man ta på seg «mattebrillene» for å oppdage hverdagens matematiske muligheter! Anna Kärre beskriver i Leken matematikk i barnehagen hvordan hun og kollegaene gikk fra skepsis til engasjert læring, og hvordan de nå fanger barnas matematiske funderinger i hverdagen. I boken presenterer hun også matematikkens ulike områder og gir konkrete eksempler på hvordan barna i hennes barnehage utforsker matematikkens spennende verden.Dette er boken for deg som vil oppdage, virkelig oppdage, hverdagens matematiske muligheter! Anna Kärre er barnehagelærer og foreleser, og hun jobber med utdanning av pedagoger. Hun har også deltatt i pilotprosjektet Små barns matematik, arrangert av Nationelt centrum för matematikutbildning (NCM) ved Gøteborgs universitet. I 2011 fikk hun Ulla-Britta Bruuns stipend for å dokumentere sitt arbeide med barnehagematematikk i praksis.

...rierte sammen-henger, ute og inne, i lek, hverdag og Leken kan varieres med å velge andre tall som 5,6,7 osv ... Film: Lek i barnehagen - Udir ... . Gruppene kan da øke vanskegraden selv, med det tall de ønsker. En mulighet er også å la flere tall inngå i samme lek. Eks. tallene 3 og 4, 4 og 5. Dermed kan tall-leken også passe på høyere trinn. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. ... leker og eksperimenterer med tall, ... Naturfag og matematikk i barnehagen. Forrige side Neste side. Fo ... Leker med matematikk - Forskning.no ... . ... leker og eksperimenterer med tall, ... Naturfag og matematikk i barnehagen. Forrige side Neste side. Forslag til refleksjon og samarbeid. I følge rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Observerer vi barnas lek? Og hvordan reflekterer vi over disse observasjonene? I barnehagen skal det ikke være matematikkundervisning. Læringen kommer gjennom lek, og har egenverdi som matematikkglede. Likevel danner barnehagens arbeid med fagområdet grunnlaget for barnets videre læring. Matematikk er mye mer enn regelpugging og regnestykker, og denne tidlige leken med former, mengder, telling og Barnehagen er en arena der mange barn oppholder seg, og aktivitet i barnehagen kan føre til at barn får gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet. I barnehagen utgjør leken en stor del av den fysiske aktiviteten. Når barn får leke, rører de seg. Som voksen bør du legge til rette for at barna får leke. Barna leker på en helt annen måte med disse lekene og utvikler gjerne leken med å lage flere elementer som de trenger til. Du kan gjøre det samme på tur, det er bare å fortelle eventyr ved å bruke pinner som en kanskje fester litt mose på til hår,rare steiner, skjell, døde, tørkede krabber eller sjøstjerner, kongler, elementer av lav,gress og andre planter og så er de i gang når ... Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring. Progresjon. En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig - kanskje må en klatre opp i et tre, eller ned en knaus, for å finne dem? Noen barnehager gir et læringsforsprang - Forskjellene vi har funnet er ... Barn som er gode på å styre sin egen atferd, lærer lettere matematikk Barn som har lært konsentrasjon og selvregulering i barnehagen, får det lettere når de skal ... - Leken læring er nøkkelen til framtiden Barn må lære på en leken måte ... For eksempel er det et tegn på både fysisk og mental sunnhet at et barn leker. Det er også et tegn på at noe ikke stemmer når et barn sjeldent eller aldri leker. Ulike utviklingsområder. Det har blitt fokusert mye på lek i barnehager, men etter hvert også i skolen. Vi vet i dag at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Denne leken er typisk for barn fra 2- 6 år. ... skapende aktivitet, estetikk og geometri, matematikk og språk, empati og hvordan vi forholder oss til hverandre. Det handler også om likeverd. Å bygge og konstruere handler mye om teknikk og materialkunnskap. ... Merikroken Barnehage Merengata 3 Lange leke og læringsperioder For at leken skal blomstre trenger barna tid, plass, og noe å leke med. Leken trenger også næring som enkeltbarnet får gjennom erfaringer og opplevelser, både i barnehagen så vel som i barnehagens nærmiljø. Barn trenger trygghet, trivsel og omsorg i barnehagen, for å våge å kaste seg ut i leken. Hva er barnehage-matematikk ... leker og eksperimenterer, erfarer, bruker kroppen, undersøker og får erfaringer. Matematikk i barnehagen handler altså om at barna skal få leke med, erfare og utforske matematikk, ikke at de skal undervises til å kunne matematikk. Mattelæring starter i barnehagen - Kommunikasjon i matematikk dreier seg om både matematiske begreper, representasjoner, operasjoner og relasjoner, sier Bones og forklarer at gjennom en bevisst faglig og undervisende tilrettelegging, vil barna få det riktige grunnlaget som påvirker og legger føringer for all videre matematikklæring. Lek i matematikk: Vi har et faglig læringsmål, og velger lek ut fra dette. Matematikk i lek: Vi ser og fokuserer på matematikken i barnas lek. Begge deler er bra! I barnehagen dominerer naturligvis det siste aspektet, men i skolen vil det første overta stadig mer. I eksemplene nedenfor kan en tenke seg begge måter å bruke leken som metode ......