Kognitiv terapi ved schizofreni E-bok


Kognitiv terapi ved schizofreni - David G. Kingdon, Douglas Turkington pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-11-08
FORFATTER: David G. Kingdon, Douglas Turkington
ISBN: 9788215011158
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,14

FORKLARING:

Denne boken som nå foreligger i norsk oversettelse er skrevet av to av verdens fremste eksperter på kognitiv terapi ved schizofreni. David Kingdon og Douglas Turkington i Storbritannia har i snart tjue år vært med på å utvikle dette feltet og samtidig drevet en utstrakt klinisk virksomhet.Det er det kliniske arbeidet som er bokens hovedfokus. "Kognitiv terapi er sunn fornuft systematisert innenfor et respektfullt samarbeid. Det er det systematiserte arbeidet sammen med pasienten som representerer et viktig skritt videre i psykoterapeutisk teori og praksis og spesielt i utvikling av den terapeutiske alliansen.Kunsten i fellesskap å sette opp mål som pasienten kan nå og virkelig klarer å nå, representerer noe av det mest utfordrende i det å være psykoterapeut ved psykotiske lidelser. Det setter store krav til terapeutens tålmodighet, medfølelse og innsikt i egne begrensinger" (Fra det norske forordet ved psykiater Reidar Kjær)Boken retter seg både mot utdanningsfeltet til helse- og sosialhøgskoleutdanningene, og psykiatere, psykologer, sykepleiere og øvrige helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen.Boken er oversatt til norsk av Åsta Kravik. Psykiater Reidar Kjær har vært faglig konsulent på oversettelsen."Outstanding! This book provides a cogent framework for understanding the experience of schizophrenia, engaging and working collaboratively with clients, and developing and implementing effective treatment plans." - Kim T. Mueser,PhD, forfatter av boken Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. (Fra anmeldelsen av den engelske utgaven)

...r fagfeltet psykiske helse. Marit Grande (f ... Kognitiv terapi ved psykose | Psykose og schizofreni ... ... . 1961) er psykologspesialist, kognitiv og metakognitiv terapeut og veileder. Skal bruke kognitiv trening mot schizofreni Publisert onsdag 08. februar 2017 - 10:01 Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 24 millioner mennesker lider av schizofreni, og innen Psykisk helsevern står lidelsen for rundt en fjerdedel av alle innleggelser. Supplerende behandling I tillegg til å ta antipsykotiske legemidler kan mennesker med schizofreni ha nytte av andre behandlingsmetoder. Målet er å redusere eller hjelpe deg ti ... Kognitiv aldring og demens ved schizofreni - Aldring og helse ... . Målet er å redusere eller hjelpe deg til å leve bedre med symptomene på schizofreni, forhindre tilbakefall, hjelpe deg til fortsatt å ta legemidlet, og bygge opp livet ditt igjen. Kognitiv terapi Dette er en tidsavgrenset, strukturert […] Pris: 345,-. heftet, 2007. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Kognitiv terapi ved schizofreni av David G. Kingdon, Douglas Turkington (ISBN 9788215011158) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Vurdering av kognitiv terapi har vært et unntak. Der har man i større grad har klart å gjennomføre studier hvor man kan si noe om effekt sammenliknet med andre typer behandling. I en helt fersk metaanalyse fra Cochrane ble 22 relevante artikler identifisert. De omhandlet 13 studier angående kognitiv terapi ved schizofreni (19). Kognitiv terapi hjelper deg med å finne måter å mestre schizofrenisymptomer på. Sosial ferdighetstrening lærer deg måter å komme overens med andre mennesker på. ... Ved schizofreni viser studier at om lag 25 av 100 har én sykdomsepisode, mens 25 av 100 får et kronisk, ... Kingdon, D.G. & Turkington D. (2007) Kognitiv terapi ved schizofreni. Universitetsforlaget. Oslo. "Hvis du tror du er gal, tro om igjen!" Morrison, Renton, French & Bentall. 2008 Cognitive behavioral therapy for psychotic symptoms - A therapist`s manual. Kognitiv (adferds)terapi: Kognitiv terapi bygger på læringspsykologi og kognitiv psykologi, og er en øvelse i indre samtale slik at pasientene kan videreutvikle sin egen evne til å utforske sine tanker og sette spørsmål ved sine fastlåste tankemønstre. Kognitiv terapi kalles også kognitiv adferdsterapi (Berge & Repål, 2010). relevant teori om schizofreni, vrangforestillinger, generelt om kognitiv terapi og mer spesifikk teori om den kognitive modellen ved vrangforestillinger. Hovedvekten av teorien kommer fra Berge og Repål (2010) og Grande og Jensen (2016). Første søket etter relevante artikler ble gjort i Oria. - Studien viser at metakognitiv terapi er klart mer effektiv enn kognitiv atferdsterapi mot generalisert angstlidelse, både på kort og lang sikt, sier professor Hans M. Nordahl ved institutt for psykisk helse ved NTNU. Han har stått i spissen for studien. demens ved schizofreni. Forskerne bak en nevropatologisk studie av 100 pasienter med schizofreni, undersøkte først kognitiv funksjon og konkluderte med at 72 prosent av pasientene hadde moderat til alvorlig kognitiv reduksjon. Pasientene ble senere obdusert og man fant at kun ni prosent oppfylte de nevropatologiske kriterier for Alzheimers ... psykofarmaka ved schizofreni, andre psykotiske tilstander, og bipolare lidelser. 1980 og -90-tallet ga en økt inter-esse for kognitiv terapi (Wright og Davis, 1993). Kognitiv terapi vokste først fram som et tilbud til polikliniske pasienter gjennom de siste 40 år (Lykke, 2001). Etter hvert ble det også et tilbud til innlagte pasienter (Hallberg...