Musikk og helse E-bok


Musikk og helse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER:
ISBN: 9788202247171
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,95

FORKLARING:

Musikk benyttet i helsesammenhenger er et tema som stadig får større oppmerksomhet. I Norge er faget musikk og helse nå etablert ved flere høgskoler og universiteter, og forfatterne av denne boka representerer flere av disse fagområdene. Boka formidler ikke bare teoretiske aspekter på musikk og helse, men beskriver en rekke praksisområder og forskningsprosjekter der bruk av musikk er benyttet til å fremme helse. Den henvender seg til praktikere og studenter innen fag som musikk, musikkterapi, sykepleie, medisin, de ulike helse- og sosialfagene, pedagogikk og spesialpedagogikk. Dette er også den første boka på et nordisk språk som knytter musikk og helse til så mange ulike fagområder. Den er nyttig og inspirerende for alle som arbeider med, eller som ønsker å arbeide med musikk i en helsesammenheng. Trygve Aasgaard er forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Han har doktorgrad i musikkterapi (Aalborg Universitet) og en omfattende internasjonal litterær produksjon om musikk og helsespørsmål, ikke minst i forhold til alvorlig syke barn på sykehus.

... hundre studier om musikk og helse. Musikk kan være mer effektiv mot angst enn nåværende medisiner, er en av konklusjonene ... PDF Musikk og eldrehelse - helse-stavanger.no ... . Bachelor i musikk og helse danner grunnlag for masterstudier i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole og master i musikkvitenskap ved andre institusjoner i inn- eller utland. Utfyllende informasjon om bachelor i musikk og helse finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf). agitert adferd og redusere bruk av beroligende midler og andre medikamenter i sykehjem (Livington et al. 2014, Ridder et al ... Musikk med kraft og effekt på hjernen - Forskning.no ... . agitert adferd og redusere bruk av beroligende midler og andre medikamenter i sykehjem (Livington et al. 2014, Ridder et al. 2013). Nylig gjennomført forskningsprosjekt om demens og musikk ved Norges Musikkhøgskole (NMH): Både angst og depresjon ble redusert hos gruppen som fikk musikkterapi samlet sett, og de scoret også bedre Kjetil Nordhus er gjest.Musikalsk innslag: Per Kjetil FarstadProgramleder: Karl Erik Karlsen. Produseres av ABUP. Musikk har også stor betydning når det kommer til informantenes sosiale liv, i tillegg til å gi ulike opplevelser av velvære og mestring. Identitet er også nært forbundet med helse, og funnene viser også at musikk har en betydning når det kommer til informantenes identitet. Oppgaven har en positiv vinkling til helse. Musikk benyttet i helsesammenhenger er et tema som stadig får større oppmerksomhet. I Norge er faget musikk og helse nå etablert ved flere høgskoler og universiteter, og forfatterne av denne boka representerer flere av disse fagområdene. Boka formidler ikke bare teoretiske aspekter på musikk og h... "Musikk og helse" er en bok som skal gi kunnskap om hvordan musikk og musikkaktiviteter kan anvendes i ulike helsesammenhenger. For første gang på norsk presenteres teori, praktiske prosjekter og forskningsarbeider der musikk er brukt til å fremme helse innenfor en rekke forskjellige fagområder. Redaktør er førsteamanuensis Trygve Aasgaard, mens Cappelen Akademisk Forlag er utgiver. Opplæringsprogrammet inngår i regjeringens nye handlingsplan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i helse- og omsorgstjenestene: Kompetanseløft 2020. Satsningen er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å ta kursene, som kan tas uavhengig av hverandre. Senter for musikk og helse Senter for musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole (NMH), har gitt ut en skriftserie, hvorav Musikk, helse og multifunksjonshemming er en av publikasjonene (2010) NMH har en side med oversikt over sine publikasjoner . Du finner også oversikt over ulike forskningsprosjekter på sidene til NMH. Studiet i musikk og helse er en selvstendig og avsluttende videreutdanningsenhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad. Musikk og helse utgjør også første trinn i en musikkterapeutisk utdanning. Emner som inngår i studiet er helsefag, pedagogikk, psykologi og musikkterapi. I løpet av studiet gjennomfører studentene praksis blant aktuelle brukergrupper, som f ... Helse- og omsorgsarbeidere lærer å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Musikk, sang og bevegelse hjelper mot depresjon, uro og utagering hos demenspasienter. Både musikk og trening har vist seg å ha en rekke ulike effekter for personer med Alzheimer sykdom, ... I følge tall fra det norske instituttet for offentlig helse rapport 2014, kommer hver femte person til å utvikle demens i løpet av sin levetid. Nytt nasjonalt opplæringsprogram i sang og musikk for helsearbeidere. Gjennom et nytt nasjonalt opplæringsprogram skal ansatte i helse- og omsorgssektoren nå få sjansen til å lære hvordan de kan … Mestring med The Mentes Mestring med The Mentes. Kultur er ... Musikk benyttet i helsesammenhenger er et tema som stadig får større oppmerksomhet. I Norge er faget musikk og helse nå etablert ved flere høgskoler og universiteter, og forfatterne av denne boka representerer flere av disse fagområdene. Boka formidler ikke bare teoretiske aspekter på musikk og helse, men beskriver en rekke praksisområder og forskningsprosjekter der bruk av musikk er ......