Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs E-bok


Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs - Pål B. Börresen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-05-21
FORFATTER: Pål B. Börresen
ISBN: 9788202382728
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,65

FORKLARING:

Konkurs gir en innføring i reglene om enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. Forfatteren gjennomgår de materielle reglene om konkurs, reglene om revisors oppgaver, private gjeldsoppgjør, gjeldsordning for privatpersoner, offentlige gjeldsforhandlinger, betingelsene for å åpne konkurs, beslagsrett og omstøtelse og hva som skjer med kontraktsmessige forpliktelser ved konkurs. Rettspraksis er tatt med i den grad det er nødvendig for å belyse rettsreglene. Boken inneholder i tillegg litteraturhenvisninger, lovhenvisninger, oversikt over lovforarbeider, domsregister og stikkordregister. Det er knyttet øvingsoppgaver til hvert kapittel i boken. Konkurs gir en oversiktlig fremstilling av konkursretten og er beregnet på høgskolestudenter. Også andre som trenger en innføring i regelverket om konkurs vil ha stor nytte av boken.

... kreditorer og bistår både bedrifter og privatpersoner ... Konkurs : enkeltforfölgning, gjeldsforhandlinger og ... ... . Tredje del. Fellesregler for gjeldsforhandling og konkurs. (§§ 145 - 160) § 145. Tingrettens saklige kompetanse. § 146. Tingrettens stedlige kompetanse. § 147. Avvisning på grunn av uforsettlige feil. ... kan det ikke åpnes gjeldsforhandlinger etter §§ 1 a til 59 i loven her, ... For både gjeldsforhandlinger og konkurs gir konkursloven de ansatte rett til representasjon i henholdsvis gjeldsnemnda (§ 8) og kreditorutvalget (§ 84). I tillegg er arbeidstakerne trukket med i beslutningsp ... Konkurs - Pål B. Børresen - Paperback (9788202382728 ... ... . I tillegg er arbeidstakerne trukket med i beslutningsprosessen om videre drift av skyldnerens virksomhet (§ 119). Sjur Brækhus: Omsetning & kreditt 1 - Den personlige gjeldsforfølgning; Gjeldseksekusjon, gjeldsforhandling og konkurs. Universitetsforlaget 1985, 255 s. Vår lovgivning om kollektiv gjeldsforfølgning ble fornyet i 1984, og 1. januar i år trådte de nye reglene i kraft. Get this from a library! Konkurs : Enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. [Pål B Børresen] Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper om konkurs. Innføringen finnes også på nynorsk. Oppdatert av Konkursrådet 24. januar 2012 Kleskjedene Brandstad og Wagner slått konkurs i Norge. I alt 30 butikker og 170 ansatte rammes. Etter flere år med store tap, sier eierne at coronaviruset og stengte butikker er årsaken til konkursen. Undervisere: Ingrid Tronshaug og Anja Flo Lauvik Ingrid Tronshaug, senioradvokat, Kvale Advokatfirma DA. Ingrid har jobbet med konkurs- og insolvensrett i mer enn ti år. Hun har omfattende og spesialisert erfaring med blant annet behandling av konkursbo og rådgivning overfor kriserammede selskaper, herunder gjeldsforhandlinger og restruktureringer, og kreditt- og gjeldssikring, herunder ... Gjeldsforhandling og konkurs Noen ganger havner virksomheter i alvorlige økonomiske problemer. Adnor bistår med juridisk kompetanse ved restrukturering, gjeldssanering - eller eventuell avvikling. og at hans passiva overstiger hans aktiva (insuffisiens). I motsetning til enkeltforfølgning, som i grove trekk karakteriseres ved at den enkelte kreditor søker dekning for sitt krav gjennom inkasso og/eller tvangsfullbyrdelse, anses konkurs som en fellesforfølgning. Det innebærer som hovedregel at samtlige kreditorer søker dekning for sine...