Samfunnsgeografi E-bok


Samfunnsgeografi - Jens Fredrik Nystad, Espen Rosén pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-01
FORFATTER: Jens Fredrik Nystad, Espen Rosén
ISBN: 9788279972136
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,24

FORKLARING:

Samfunnsgeografi er eneste oppdaterte lærebok spesielt rettet mot programfaget i videregående skole med samme navn. Boka tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og tar for seg temaene regioner, byer, bosetting og befolkningsgeografi, økonomisk geografi og utviklingsgeografi, samt kart og metoder i faget. Lærere i fellesfaget geografi på videregående skole vil trolig også ha glede av boka. Boka kan dessuten fungere som en introduksjonsbok til universitetsfagene geografi/ samfunnsgeografi. Lærerstudenter som skal undervise i samfunnsfag på ungdomsskolenivå vil også kunne ha nytte av boka. Den nye utgaven av Samfunnsgeografi er oppdatert både når det gjelder hendelser og tallmateriale siden forrige utgivelse (2011). Vi føler oss trygge på at boka også vil være relevant etter kommende læreplanendringer. Av læreplanendringer man kan vente er fokus på dybdelæring. Tekstene i Samfunnsgeografi bygger nettopp på elevenes forkunnskaper fra fellesfaget i geografi og fordyper seg videre i temaer som kart og hjelpemidler, byer og regioner, befolkning og bosetning, økonomisk geografi og utviklingsgeografi. Begrepet Bærekraftig utvikling diskuteres i forbindelse med mange av temaene som boka behandler.

...omlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg ... Samfunnsgeografi av David Jordhus-Lier (Open Access ... ... . Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper - som rom, sted, skala, territorium og nettverk - samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og ... Samfunnsgeografi. I dette programfaget tilbyr vi to undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra samfunnsgeografi. Undervisningsoppleggene omfatter Globaliseringen av den norske økonomien og Norsk utviklingspolitikk. Tema 1: Globaliseringen av den norske økonomien. Geografi er et ... Samfunnsgeografi - Wikipedia ... . Undervisningsoppleggene omfatter Globaliseringen av den norske økonomien og Norsk utviklingspolitikk. Tema 1: Globaliseringen av den norske økonomien. Geografi er et fag og en vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område.Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og grensene mot en rekke nabovitenskaper er uskarpe. Det karakteristiske for geografien er den romlige (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkelen og arbeidsmåten. Fagansvarlig i samfunnsgeografi HumSam-biblioteket. Bestill veiledning med fagansvarlig. Databaser - Artikkelsøk. International Bibliography of the Social Sciences - IBSS (Proquest) Indekserar ca. 2600 samfunnsvitskapelege tidsskrifter og 6000 bøker kvart år. Del av 12 baser for samfunnsfag. Samfunnsgeografi er eneste oppdaterte lærebok spesielt rettet mot programfaget i videregående skole med samme navn. Boka tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og tar for seg temaene regioner, byer, bosetting og befolkningsgeografi, økonomisk geografi og utviklingsgeografi, samt kart og metoder i faget. Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som studerer forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer. Faget studerer også hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger. Samfunnsgeografer kan studere både ;individer, bedrifter, organisasjoner, systemer og steder. Samfunnsgeografi ble en avdeling ved det nyopprettete storinstituttet IKS (Institutt for kultur og samfunnsfag) ved HF-fakultetet, sammen med historie, idéhistorie, religionshistorie, folkloristikk og etnologi. Avdelingene hadde egne styringsordninger og budsjett. Samfunnsgeografi (tidlegare også kulturgeografi, i dag også regional samfunnsanalyse) er eit av to hovudfelt i geografifaget.Den andre er naturgeografi.Samfunnsgeografi fokuserer på korleis menneskeleg aktivitet er organisert frå eit geografisk perspektiv. Fagfeltet kan delast inn i fleire greiner som dels overlappar kvarandre, som befolkningsgeografi, bygeografi, økonomisk geografi ... Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut og hvorfor den ser slik ut, og som setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordsmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive». Samfunnsgeografi er den eneste oppdaterte læreboka spesielt rettet mot programfaget i videregående skole med samme navn. Boka tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og tar for seg temaene regioner, byer, bosetting og befolkningsgeografi, økonomisk geografi og utviklingsgeografi, samt kart og metoder i faget. Samfunnsgeografi . Eksamensform: Muntlig Pensumbok: Samfunnsgeografi, Læremiddelforlaget Undervisningsform: Teoretisk Innhold i faget: Du lærer om befolkningsvekst og befolkningsutviklingen i verden, migrasjon og flyttestrømmer, fattigdom og utvikling, internasjonal handel, produksjon og globalisering, ressursbruk og bærekraftig utvikling, samt fremvekst av byer og regioner. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SAMFUNNSGEOGRAFI (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen SAMFUNNSGEOGRAFI (Bachelor)....