Etikk E-bok


Etikk - Siri Granum Carson, Norunn Kosberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-07-04
FORFATTER: Siri Granum Carson, Norunn Kosberg
ISBN: 9788202340841
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,94

FORKLARING:

Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i etisk tenkning og argumentasjon med aktuelle eksempler fra samfunnsliv og medier. Forfatterne tar utgangspunkt i at etikk som fagfelt er en kombinasjon av teori og praksis. Boka gir en oversikt over sentrale tankeretninger innenfor etisk teori og ser etikk i forhold til tema som yrkesliv, teknologi, religion og politikk. Boka er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter i exphil og exfac. I tillegg er den relevant for studenter innen helsefag og andre fag hvor etikkspørsmål står sentralt, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

...form over hele landet. Det byr på en anledning til å sette ekstra søkelys på viktige tema ... Etikk - DNB ... . Blant viktige tema som bør ha politisk forankring er etikk og antikorrupsjon. Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig. Det er viktig å skille mellom en deskriptiv og en normativ bruk av begrepet 'moral'. I sin deskriptive betydning brukes moral om normene, verdiene og holdningene som faktisk aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av ... De nasjonale forskningsetiske komit ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Hva er etikk? - NDLA ... . I en normativ betydning brukes moral om det sett av ... De nasjonale forskningsetiske komiteene ønsker å skape kritisk debatt om forskning, både om framgangsmåter og bruk av resultater. Etikk i psykiske helsetjenester Ansatte i helsetjenesten møter mange og vanskelige etiske utfordringer. Dette gjelder ikke minst innenfor psykiske helsetjenester. Etikk, religion og filosofi Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Etikk og moral. Til daglig bruker vi ofte begrepene etikk og moral om hverandre som to synonymer. I filosofien er det imidlertid vanlig å skille mellom dem og definere etikk og moral på to ulike måter. Moral er oppfatninger om rett og galt og godt og ondt i et samfunn. Etikk handler om å ta ansvar. I SINTEF møter vi etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, i vår forretningsdrift og i vår kontakt med kolleger, kunder og forbindelser. Vi kan bli stilt overfor konkrete dilemmaer, hvor vi må ta vanskelige valg. Våre etiske retningslinjer skal være til hjelp i slike situasjoner, og skal være vårt kompass. Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk. Etikk hovedbanner Etisk bevissthet og refleksjon er en viktig del av alle sider ved sykepleieres yrkesutøvelse. Har du spørsmål eller saker som bør diskuteres? Rådet for Sykepleieetikk er et uavhengig organ i NSF, som alle kan ta kontakt med. ISI/JCR short title: Etikk Praksis English short title: Nord J Appl Ethics ISSN 1890-3991, e-ISSN 1890-4009. Latest Issue Online. Nr 1 2020 Open Issue. Previous issues (2007-present) Most cited articles. Household food waste in Nordic countries: Estimations and ethical implications. Forskningsetiske retningslinjer. Her finner du oversikt over både generelle og fag- og temaspesifikke forskningsetiske retningslinjer. I tverrfaglige prosjekter, kan det være aktuelt å se til retningslinjer på flere fagområder. Etikk i DNB. Høy etisk standard har egenverdi både for konsernet og for den enkelte medarbeider. Den etiskestandarden er en del av ansvaret DNB har som samfunnsaktør. Om etikk. Etikk handler om oss som ansatte og...