Læring gjennom stimulerende samspill E-bok


Læring gjennom stimulerende samspill - Geir O. Halland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Geir O. Halland
ISBN: 9788245002133
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,2

FORKLARING:

Denne boka presenterer en plattform for å etablere felles forståelse av sentrale vilkår for effektiv læring studenter og lærere imellom. Boka presenterer sentrale sider ved læring, motivasjon, veiledning, kommunikasjon, didaktikk, ledelse av læring, vurdering og utvikling av læringskvalitet. Bokas grunnleggende perspektiv er veiledning, og den er skrevet for "ikke-pedagoger" i teoretisk betydning av begrepet pedagogikk. Det betyr at boka ikke forutsetter at leseren har formell pedagogisk kompetanse. Boka er full av gode eksempler hentet fra universitet, høyskole og opplæring i arbeidslivet, men representerer samtidig praktisk pedagogikk på en måte som er relevant for alle som jobber med undervisning og læring. Den er i første rekke skrevet for lærere og læringsassistenter i høgskole- og universitetssektoren, og forfatteren henter mange eksempler fra hverdagen til lærere og læringsassistenter. Geir O. Halland er tilknyttet Institutt for lærerutdanning ved NTNU der han arbeider med pedagogisk utviklingsprogram for vitenskapelig ansatte og opplæring av læringsassistenter. Han er også mye brukt på personalseminarer og planleggingsdager og har skrevet flere bøker innenfor veiledning, vurdering, didaktikk og voksenopplæring.

...ng og teori viser at kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne i barnehagen er den mest avgjørende faktoren for barns læring i tidlig alder ... Sosial kompetanse og sosial læring hos ... - Forebygging.no ... . Vi beskriver hva som kjennetegner samspill som fremmer læring, hvordan støtte eksekutive funksjoner og selvregulering, språkutvikling, tidlige matematiske ferdigheter og motorisk utvikling. De er imidlertid samlet i synet på at læring skjer i samspill med andre gjennom praksis, og at læring bør være basert på en form for mesterlære. 8. Oppgavens problemstilling tar utgangspunkt i de betraktninger som er foretatt innledningsvis i og er som følger: Læring gjennom stimulerende ... Læring gjennom stimulerende samspill av Geir O. Halland ... ... . 8. Oppgavens problemstilling tar utgangspunkt i de betraktninger som er foretatt innledningsvis i og er som følger: Læring gjennom stimulerende samspill: veiledning, vurdering og ledelse ISBN 9788245002133, 2004, Geir O. Halland Fra 100,- Kjøp Selg Gjennom leken er barna i samspill med andre barn, og her finner det sted mye læring. Kvaliteten på samspillet barna imellom, og mellom barn-voksne, blir avgjørende for kvaliteten på læringen. Derfor er det viktig å skape et positivt klima i gruppen, der anerkjennelse, samarbeid og sympati preger samspillet. Første del av denne artikkelen plasserer Ledet samspill innen det pedagogiske fagfeltet gjennom en drøfting av de to nøkkelbegrepene danning og dialog. Ledet samspill handler om kommunikasjon; om dialog. Det handler også om oppdragelse, opplæring og læring, altså om danning....