Arbeidsliv, historie, samfunn E-bok


Arbeidsliv, historie, samfunn - Jan Heiret, Olav Korsnes, Knut Venneslan, Øyvind Bjørnson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Jan Heiret, Olav Korsnes, Knut Venneslan, Øyvind Bjørnson
ISBN: 9788276745672
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,13

FORKLARING:

Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner - det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten. Boka gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er: Hvordan har systemet vokst fram? Hva slags særpreg har det sammenlignet med andre land? Hva er de stabile trekkene, og hvilke historiske (opp)brudd har ledet fram mot dagens situasjon? Gjennom historiske, sosiologiske og arbeidsrettslige perspektiver gir samtidig boka - oversikt over utviklingen av forholdet mellom styringsrett, medbestemmelse og statlig myndighetsutøvelse i både privat og offentlig sektor - kunnskap om toneangivende politiske reguleringsregimer, viktige ledelses- og organisasjonsprinsipper, dynamikken i ulike forhandlingssystemer, og betydningen av endringer i lov- og avtaleverket, og i yrkes- og organisasjonsstrukturen - innblikk i møter mellom internasjonale og globale utviklingstendenser og nasjonale tradisjoner og institusjoner. Boka vil være nyttig for studenter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og politiske beslutningstakere. Forfatterne er knyttet til AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, som samler forskere fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Jan Heiret er forsker ved Rokkansenteret, Olav Korsnes er professor i sosiologi, Knut Venneslan er professor i filosofi, og Øyvind Bjørnson var professor i historie.

...pplæringen er at eleven skal kunne . definere og bruke sentrale demografiske begreper; gjøre rede for det geografiske området Sápmi og folkegrupper i området i et historisk perspektiv Det norske folk stoler mest på forskere, viser en ny undersøkelse ... flerkulturelle samfunn - Store norske leksikon ... . Også dommere, jurister og advokater nyter stor tillit blant befolkningen. Det er snart flere eldre enn barn og unge i Norge Norges befolkning eldres raskt, og om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet ... i samfunnet. Vi må gripe mulighetene dette gir. Vi må skape et aldersvennlig samfunn. «Flere år - flere muligheter» er regjeringens strategi for nettopp det. Vi trenger strategien for et aldersvennlig samfunn av flere grunner. For det første ford ... Arbeidsliv, historie, samfunn. 9788276745672. Heftet ... ... ... i samfunnet. Vi må gripe mulighetene dette gir. Vi må skape et aldersvennlig samfunn. «Flere år - flere muligheter» er regjeringens strategi for nettopp det. Vi trenger strategien for et aldersvennlig samfunn av flere grunner. For det første fordi vi må legge til rette for at alle som vil og kan, står lenger i arbeids-livet. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid.De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning.. Les om opptakskravene til master i læring i arbeidsliv og samfunn. Søk innen 15. april. Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra hverandre.Begrepet ble vanlig i journalistikk og forskning i 1990-årene. Fenomenet det viser til er imidlertid ikke nytt. De fleste større samfunn er sammensatt av flere kulturer, selv om samfunnet gjerne blir portrettert som kulturelt ... BESKRIVELSE. Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner - det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten.Boka gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er: Hvordan har systemet vokst fram? Samisk historie og samfunn er et allmenndannende fag som skal bidra til at eleven blir i stand til å forholde seg til sin egen historie og samtid, det samfunnet han/hun er en del av, og til seg selv som skaper av historie og som medlem av ulike fellesskap med ansvar for en felles framtid. Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV. Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner - det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten.Boka gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er: Hvordan har systemet vokst fram? YouTube: Samisk kultur og historie Quizlet: Samisk kultur og historie YouTube: Innvandring, flerkultur, fordommer og rasisme Quizlet: Innvandring, flerkultur, fordommer og rasisme Kahoot: Individ, samfunn og kultur YouTube: Rettsstaten og kriminalitet Quizlet: Rettsstaten og kriminalitet Memrise: Individ, samfunn og kultur Vår evne til å integrere nyankomne flyktninger og innvandrere og å skape et inkluderende samfunn vil være utslagsgivende for videreutvikling av ... også blir vinnere i skole og arbeidsliv. Arbeidsliv, historie, samfunn: norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv Huskelisten er tom Dra og slipp hit for å legge til tittel Arbeidsliv, historie, samfunn: norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosi… Av Øyvind Bjørnson, Olav Korsnes, Jan Heiret, Knut Venneslan Forlag Fagbokforl. ISBN 9788276745672 Utgitt 2003, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. arbeidsliv & karriere Medlemmene kan være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser og at vi aktivt jobber for å fremme deres kompetanse. Vår bistand er lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Industrialisering og arbeidsliv. EMNE. Industrialisering og arbeidsliv. Etter den ... Arbeidsliv og kjønn. Det andre emnet handler om arbeidsliv og kjønn. Dette er problemstillinger som studentene skal utforske i NTNUs nye masterprogram «Læring i samfunn og arbeidsliv». Oscar Amundsen er professor i organisasjonsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. - Studiet tar utgangspunkt i at vi mennesker lærer gjennom hele livet, ......