Likestilling og likeverd i barnehagen E-bok


Likestilling og likeverd i barnehagen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-06-22
FORFATTER:
ISBN: 9788245015546
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,13

FORKLARING:

Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning. Boken gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd i barnehagen. Likestilling og likeverd i barnehagen trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager. Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. Kari Emilsen er redaktør og arbeider som dosent ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Bidragsyterne er: Pia Friis, Øivind Hornslien, Nina Johannesen, Lene Kjeldsaas, Mona Renolen, Gjertrud Stordal, som har erfaring fra høgskole, kompetansesenter og praksisfelt.

...plæring 2008-2010 (Kunnskapsdepartementet 2008), samt Likestilling 2014 ... likestilling - Store norske leksikon ... . I barnehagen er alle like mye verdt, og alle har rett til å være forskjellig. Barnehagen har en egen plan for å forebygge mobbing. Vi tar tid til å reflektere over egen praksis. Arbeidet og holdninger i forhold til likestilling, likeverd og mangfold vises i det daglige arbeidet i barnehagen. Likestilling og likeverd. La barna få 100 muligheter i stedet for 2. Barn må få anledning til å utvikle seg med alle de muligheter og eg ... PDF TEMAHEFTE - Regjeringen.no ... . Barn må få anledning til å utvikle seg med alle de muligheter og egenskaper de har fått i kraft av det mennesket de er født som ... (da er barnehagen stengt) Barnehagen er feriestengt 2 uker i juli. språket og praksisen. "Likestilling handler om synet på mennesker og i dette tilfellet synet på jenter, gutter, kvinner og menn i barnehagen." 7 Likhet og likeverd. Likestilling kan knyttes opp mot likhet og likeverd. Hvis man tenker på likestilling som likeverd, så åpner vi opp for forskjellighet. Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det ... Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. ... I barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr opplæring med grunnlag i lov, skal læremidlene og undervisningen bygge på formålet med loven her. I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt. Likestilling og likeverd i barnehagen. Faktabokforlaget. Jo visst nytter det. Likestilling i det pedagogiske arbeidet i Kvinesdal 2007-2009. Fedres deltakelse i foreldremøter og samtaler. En undersøkelse i barnehagene i Kvinesdal. Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning. Hvordan kan barnehagen være med på å fremme et samfunn hvor gutter og jenter har like muligheter? Nå er boken om kjønn, likestilling og likeverd i barnehagen lansert. Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. Den gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd. Likestilling og diskriminering. Kjønnslikestilling i Norge. Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. ... sektor drives av staten og kommunen og har blant annet ansvaret for en rekke sosiale tjenester og oppgaver innen helse og omsorg, politi, barnehage, skole etc. Likestilling og likeverd i barnehagen trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager. Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. Kari Emilsen er redaktør og arbeider ... Å introdusere barna for andre land, kulturer og religioner er ikke bare veiledende retningslinjer fra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.Det er også med på å fremme likestilling, likeverd og en positiv holdning til mangfold. Vi som barnehagelærere må jobbe for likestilling og ikke minst sørge for at det ikke forekommer forskjellsbehandling blant barn i barnehagen. Likestilling, likeverd og mangfold. Dette sier Rammeplanen: «Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Likestilling og likeverd. Lege og spesialist i psykiatri Dag Furuholmen gir i sitt debattinnlegg i VGs lørdagsutgave 11. mars uttrykk for et ønske om at «kvinner med voksne, ... Likestilling og likeverd ligger til grunn for Sametingets virksomhet. Sametinget vil derfor arbeide for å fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Likestilling berører alle samfunnsområder og skal være en integrert del av Sametingets arbeid. Ny bok: Likestilling og likeverd i barnehagen Pressemelding • jun 29, 2015 15:34 CEST Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning....