Når evidens møter praksis E-bok


Når evidens møter praksis - Monica Seland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-25
FORFATTER: Monica Seland
ISBN: 9788245022445
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,87

FORKLARING:

Når evidens møter praksis er forskningsbasert, og i boken undersøker forfatter hvordan barnehager praktiserer et pedagogisk program som en del av arbeidet med tidlig innsats, sosial kompetanse og selvregulering. Programmet som brukes som case, er De utrolige årenes skole- og barnehageprogram, gjerne omtalt som DUÅ. Boken viser at det finnes et mangfold av måter å forstå og arbeide med dette evidensbaserte programmet på. Boken inneholder flere eksempler som bidrar til å synliggjøre det praktiske arbeidet med barna, barnehagelæreres refleksjoner i møte med programmet og hvordan barn kan oppleve å bli omfattet av metoder som belønning og tenkepause. Boken vil være av interesse for studenter, forskere, styrere og barnehagelærere. Skole- og barnehageeiere vil ha nytte av boken for å forstå mer av de prosessene som foregår innad i en organisasjon når programmer skal implementeres. Monica Seland har doktorgrad i tverrfaglig barneforskning og arbeider ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

...og praksis når det gjelder å leve opp til eller til og med å tro på at slike program eller systemer løser det offentliges problemer ... Evidens og dømmekraft by Dafolo Forlag - Issuu ... . Monica Seland jobber som førsteamanuensis på DMMH, og er forfatter av boka "Når evidens møter praksis. En studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen." Monica Seland ved DMMH tar utgangspunkt i "De utrolige årenes" skole- og barnehageprogram, i sin nye bok. Få Når evidens møter praksis : en studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen af Monica Seland som bog på - ... «Evidensbasert» - praksis og ideologi - Nr 04 - 2004 ... ... . Få Når evidens møter praksis : en studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen af Monica Seland som bog på - 9788245022445 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com. "Evidens" og "evidensbasert" er to forlokkende ord. Det lyder fint når noe er evidensbasert, og tilsvarende mistenkelig, kanskje, når noe ikke er det? Det siste tiåret har fenomenet evidensbasert praksis (gjerne forkortet EBP) stått sterkt innen medisinen og mange andre hjelpeprofesjoner. I praksis er det nok mer slik at enhver lege har sitt eget venndiagram, hvor størrelsen på sirklene varierer på like mange måter som antallet leger. Utdanningen vår fasiliterer en forkjærlighet for evidensen, naturligvis, som det eneste kunnskapsbaserte beinet vi har å stå på tidlig i karrieren. Problemet dukker opp når evidensen vakler. Med tiden kan vi imidlertid anta at prinsippet om evidensbasert - og på annen måte forskningsbasert - praksis vil bli så å si uunngåelig for praktikeren. Stadig flere logopeder møter allerede nå krav om evidens eller spørsmål om forskningsgrunnlag fra kolleger fra andre profesjoner - og fra de som betaler for og/eller bevilger logopediske tjenester. Hva er det man gjør når man reflekterer? Refleksjonsbegrepets etymologiske opphav 1 er å finne i det latinske "reflectere", der "re" står for "tilbake" og "flectere" betyr "bøye, krumme". Betydningen "å vende" eller "å snu" finner vi igjen i fysikkens refleksjonsbegrep: Refleksjon er det som skjer når en lys- eller lydbølge møter et annet stoff eller en ... Evidens viser til å få en åpenbar visshet om noe, og om å se og innse. De viser til at evidens er å gjøre synlig det som er hevet over tvil. For Martinsen er dette evidens, men en annen evidens enn den medisinske. Evidens i en hermeneutisk tradisjon vil slik stå i kontrast til regelforfølgelse i den medisinske evidensen. 2 STORE PRAKSISDAG Når evidens møder praksis hvad gør du? Så er det tid for den årlige vitaminindsprøjtning til de praktiserende læger i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget inviterer derfor læger og uddannelseslæger til Store Praksisdag 2016, som holdes den 12. marts på Sørup Herregaard. Årets tema er Når evidens møder praksis hvad gør du? En av studentene beskrev: «Og da vi møtte opp i praksis, vi tenkte at de hadde fått informasjon, veilederne […]Og så på en måte hadde ikke de satt seg noe inn i det […] Hadde ikke tittet på et skjema eller noen ting» Det første møtet: Det opplevdes som viktig hvordan man ble møtt av veileder. Evidens og dømmekraft Når evidens møder den pædagogiske praksis GERT BIESTA · MARTYN HAMMERSLEY · DAVID HARGREAVES · MAJA PLUM LARS QVORTRUP · JENS RASMUSSEN Claus Holm og Hanne Balsby ... En betydelig mengde evidens basert på en rekke ulike typer forskningsdesign og metodologier underbygger at psykologisk praksis er virksom. Generelt sett skal evidens som har sin opprinnelse fra klinisk relevant forskning på psykologisk praksis, baseres på systematiske oversikter, hensiktsmessige effektstørrelser, statistisk og klinisk signifikans, og en omfattende underbyggende evidens. sert praksis» innenfor helsefagene, er det bare andre ord ... Når evidens blir evidensialisme Denne artikkelen tar først opp hva som menes med evi- ... fysioterapeuter møter i praksisfeltet.» (Ekeli,...