K-kodar E-bok


K-kodar -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-11-15
FORFATTER:
ISBN: 9788244623728
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,15

FORKLARING:

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å: - sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman - gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet - sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker - vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb. I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert. K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei interkommunale arkiva. Papirversjonene av K-kodane vert gjvne ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert òg gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk.

...gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale ... KF - K-koder - Kursutgave 2016-2019 ... . K-koder inneholder tre sett med koder som kan brukes til å si noe om innholdet i saksmappen som skal kodes. Oppgavene vil gi deltakerne trening i en god og kontrollert fremgangsmåte ved valg av koder, samtidig som de blir kjent med innholdet i nøkkelen. K-koder. Grimsby barnehage . Fødselsdato . Alle generelle saker for fagarkivene føres i WebSak og arkiveres i sentralarkivet. Laster... Alle rettigheter Arkivplan.no | Laget av Ar ... Kurs: K-koder - Nettkurs i bruk av K-KODER 2020 ... . Laster... Alle rettigheter Arkivplan.no | Laget av Arkivplan.no AS. K-koder er en arkivnøkkel med emnekoder som brukes for å beskrive innholdet i forskjellige saksprosesser. Kurset leder deg aktivt gjennom regler, eksempler og øvelser! Hensikten er at du skal bli god på valg av koder fra K-KODER. Bedre koder på kortere tid! Målgruppe Saksbehandlere og arkivarer som bruker K-koder. Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er en obligatorisk og sentral del i NOARK - Standard for elektronisk arkivering. Fylkesarkievt / IKA Opplandene arrangerer derfor nettkurs i bruk av K-koder. K-koder oppdateres jevnlig i takt med den kommunale organiseringen og nye lovpålagte oppgaver. Oppdateringen skjer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. KF har på vegne av KS det faglige oppfølgingsansvaret for K-koder, i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de interkommunale arkivene. K-koder (Arkivkodene som brukes i HA - hovedarkivet) www.nettopplaering.no Kontrollert tagging og arkivkoder Arkivkoder gir en ekstra søkemulighet. Fast bruk av koder gir økt treffsikkerhet. Eksempel: Alt om en bestemt eiendom kodes med gnr bnr Alle saker som omfatter leasing kodes med &53 Her finner du informasjon om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK som gir oversikt over hvilke vaksiner vi har, og den totale vaksinasjonsdekningen Norge. VEIL. HENGEMAPPEOPPSETT FOR SKOLER (1999 versjon K-koder) Når dere nå skal bygge opp et nytt saksarkiv iht. K-kodene, kan dere langt på vei følge dette standard oppsettet som vi ved IKA har laget for skolene. © 2016. K-Koder - Sustavi za klasificiranje bolesti i intervencija. - Sustavi za klasificiranje bolesti i intervencija. img1.custompublish.com Vi lærer deg å forstå og bruke K-koder, kommunenes arkivnøkkelen, slik at du kan ta raskere og bedre valg av koder. Kurs for intern opplæring på arbeidsplassen....