Hva er filosofi E-bok


Hva er filosofi - Lars Fr.H. Svendsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Lars Fr.H. Svendsen
ISBN: 9788215004105
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,20

FORKLARING:

I dette essayet om filosofiens vesen, formål og muligheter, presenterer forfatteren de viktigste filosofiske disipliner og diskuterer filosofiens forhold til vitenskap, litteratur og historie. Boka munner ut i en kritikk av dagens akademiske filosofi.

...rne filosofer hevder at det er overdreven fokus på å søke lykke i dagens samfunn ... Universitetet i Oslo - Filosofi ... . Man dyrker lykken og lykkefølelsen på en slik måte at toleransen for å møte skuffelser, motgang og prøvelser i livet blir lav. Man jakter etter opplevelser som kan gi intense og ekstatiske gleder. Eksistensialisme eller eksistensfilosofi er en retning innen filosofien som kjennetegnes ved at den er opptatt av en teoretisk-filosofisk behandling av sentrale vilkår for menneskets eksistens. Dette inkluderer blant annet undersøkelser av frihet, angst, lidelse og erkjenne ... Filosofi: en innføring - Filosofi.no ... . Dette inkluderer blant annet undersøkelser av frihet, angst, lidelse og erkjennelse av døden, og retningen legger mindre vekt på erkjennelsesteori, logikk og naturfilosofi.. Hva er filosofi? Filosofi, kommer fra det greske ordet philosophia som betyr "kjærlighet til visdom".Begrepet kommer fra antikkens greske filosofer, hvor de mest kjente filosofene er Socrates, Platon og Aristoles som levde i antikkens Hellas. Hva betyr identitet? Ordet identitet kommer fra det latinske ordet «idem» som betyr «den samme». Brukt om menneskets oppfatning om seg selv viser begrepet til at det forekommer en viss kontinuitet i selvopplevelsen: Jeg er «den samme som meg selv» - det er noen kjennetegn ved meg som varer, og som ikke forandrer seg fra dag til dag. Hva er et menneske? Hva sier filosofien om kjennetegnene ved menneskets natur og væremåte? Denne boken gir en innføring i disse spørsmålene og er skrevet for studenter i examen philosophicum. Sentrale stikkord er fornuft, moralsk bevissthet og fri vilje. Studentenes fagutvalg i filosofi og i retorikk. Studentene kan påvirke og bli hørt gjennom studentene sitt eget fagutvalg. Ønsker du å kontakte fagutvalget på filosofi er det bare å sende en e-post til [email protected] Fagutvalget i filosofi oppfordrer også alle filosofistudenter til å bli medlem i facebookgruppen Filosofistudentene ved Universitetet i Bergen. Filosofi er spesielt anvendbart når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Hva er filosofi? Filosofi stiller en rekke fundamentale spørsmål som i liten grad behandles i andre fag. Det er en problemorientert fagtradisjon som gjerne tar utgangspunkt i grunnleggende paradokser i vår tenkning og som derfor ofte utfordrer forestillinger vi har om oss selv og verden. Hva kan filosofien fortelle oss om det å være menneske? Har vi fri vilje og er vi ansvarlig for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva er lykke og hva gjør et menneskes liv godt? På bachelorstudiet i filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst ... «hva er FILOSOFI» er et engasjerende essay om filosofiens vesen, formål og muligheter. Forfatteren presenterer de viktigste filosofiske disipliner og diskuterer filosofiens forhold til vitenskap, litteratur og historie.Boken munner ut i en kritikk av dage Filosofi stiller de store spørsmål om verden, om hva som finnes, om hva verdi er og hvilken verdi noe kan ha, om hva et godt samfunn er, om rettferdighet og riktig fordeling, om hvilke hensyn som er rele...