Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963 E-bok


Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-17
FORFATTER:
ISBN: 9788202514020
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,80

FORKLARING:

Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) - med endringer, sist ved forskrift av 19. juni 2015 nr. 673 (i kraft 1. oktober 2015)

...m politiet (politiloven). Forskrift av 22 ... PDF Bruk av skytevåpen i planlagte pågripelser ... . juni 1990 nr. 3963 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen). Forskrift av 22. juni 1990 nr. 3963 med senere endringer om Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen). Forskrift av 17. desember 1999 nr. 1391 om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen, samt om politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann. 7 Alminnelig tjenesteinstruks for polit ... Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet ... ... . 7 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet av 22 juni 1990 nr. 3963 Side 5 av 22 Polititjenestepersonen kan fritas for straff etter straffeloven § 18 andre ledd. 1 FNs konvensjon om barnets rettigheter av 8. jan 1991(rat.) 2 Lov om politiet av 4.aug 1995 nr 53 (politiloven) 3 Forskrift om alminnelig tjenesteinstruks for politiet av 22. juni 1990 nr 3963(politiinstruksen) 4 Lov om rettergangsmåten i straffesaker av 22. mai 1981 nr. 25 (straffeprosessloven) Politiinstruksen; Eksterne lenker . FOR 1985-06-28 nr 1679: Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) LOV 1981-05-22 nr 25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) LOV 1995-08-04 nr 53: Lov om politiet (Politiloven) FOR 1990-06-22 nr 3963: Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (Politiinstruksen) 6 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet av 22. juni 1990 (politiinstruksen). 7 Kjelby (2012) s.20. 8 Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr.10 (Strl.). Politiinstruksen 16 (pi.) er eldre enn politiloven, og er ikke oppdatert i ... Alminnelig tjenesteinstruks for politiet av 22. juni 1990. 17: ... Lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) § 4, ... Men politiloven § 2 nr. 5 og nr. 6 og alminnelig tjenesteinstruks for politiet 22. juni 1990 nr. 3963 (politiinstruksen) kapittel 13 og kapittel 15 pålegger også politiet å bistå og ......