Kognitiv svikt E-bok


Kognitiv svikt - Grace Inga Romsland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-06-07
FORFATTER: Grace Inga Romsland
ISBN: 9788205415676
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,25

FORKLARING:

Kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom. Hvordan er det å leve med kognitiv svikt etter at en har fått en hjerneskade?Boken gir deg innsikt i- strategier mange med kognitiv svikt bruker for å mestre hverdagen sin- hvordan opplevelsen av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter- hvordan enkelte finner støtte i for eksempel kjærlighet til naturen eller fred og roBoken skal- gi kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves, slik at fagfolk kan ta hensyn til dette når de planlegger tjenester eller behandlingsopplegg- bidra til at behandlere kan sette tilværelsen med kognitiv svikt i et større perspektiv, ettersom samfunnsmessige og kulturelle forestillinger virker inn på mulighetene for å leve et godt hverdagsliv- vise betydningen av tilrettelegging, omsorg og rehabilitering ved tilstander med kognitiv sviktDenne boken er viktig for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen, vil også ha stor glede og nytte av boken.

...ter med det. Mer om hjernehjelp.. Søk A+ A-Hva er en kognitiv svikt? Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet ... Kognitiv svikt og demens - Norges Parkinsonforbund ... . En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap. Kognitive funksjoner blir rammet ved en rekke ulike sykdommer og skader som påvirker sentralnervesystemet (), som for eksempel deme ... kognitive funksjoner - Store norske leksikon ... . Kognitive funksjoner blir rammet ved en rekke ulike sykdommer og skader som påvirker sentralnervesystemet (), som for eksempel demens, alvorlige hode- og løsemiddelskader og visse stoffskiftesykdommer (for eksempel leverencefalopati). Svekkelse av kognitive funksjoner kan også påvises ved flere alvorlige psykiske lidelser (for eksempel schizofreni og gjentatte alvorlige depresjoner). Kognitiv svikt er en vanlig følgetilstand etter hjerneslag og har vært gjenstand for undersøkelser i over 20 år ().Ordet kognisjon brukes i psykologien synonymt med «ku...