Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? E-bok


Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? - Hillevi Lenz Taguchi pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-08-24
FORFATTER: Hillevi Lenz Taguchi
ISBN: 9788215024912
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,40

FORKLARING:

Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy for kompetanseheving og endring i barnehagen. Forfatteren diskuterer pedagogisk dokumentasjon i lys av måten de ansatte ser på barn, kunnskap og læring. De fleste eksemplene i boken er fra barnehagen, hvor pedagogisk dokumentasjon brukes i stor utstrekning.Hva er kunnskap og læring når en arbeider med pedagogisk dokumentasjon? Mye har endret seg siden den type dokumentasjon ble introdusert med inspirasjon fra den norditalienske byen Reggio Emilias kommunale førskolesystem. Gjennom ulike eksempler fra barnehagen diskuterer forfatteren barnet som subjekt, samt barnet og pedagogen som medkonstruktører av kultur og kunnskap.- Boken egner seg godt for ansatte i barnehagen og for studenter som er opptatt av arbeid med pedagogisk dokumentasjon og av tenkning om barns bidrag i læringsprosesser. - (Ann Sofi Larsen, Høgskolen i Østfold, Første Steg 4/2015) Hillevi Lenz Taguchi er professor i pedagogikk og barne- og ungdomsvitenskap ved Stockholms universitet. Ninni Sandvik har skrevet forordet i den norske utgaven, som er oversatt fra svensk av Hanne Elise Marthinsen og Mildrid Solli.

...d et spørsmål om hvor mye vi skal dokumentere og hva vi skal dokumentere ... Pedagogisk dokumentasjon skal ikkje vere eit glansbilete ... . Vi skal forsøk å gi noen retningslinjer for dette, selv om det er du selv som må finne svaret. Hvorfor dokumenterer vi? Det er i alle fall helt sikkert, vi dokumenterer ikke for å få flest mulige vakre dokumenter. Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? av Hillevi Lenz Taguchi heftet, 2015, Norsk (bokmål), ISBN 9788215024912. Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som ... Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? - Universitetsforlaget ... . Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy for kompetanseheving og endring i barnehagen. Forfatteren diskuterer pedagogisk ... Pedagogisk dokumentasjon - viktig for det enkelte barnet og barnegruppen 61 Planlegging og medvirkning - ny form for planlegging 63 Barnas medvirkning i planlegging av barnehagens innhold 69 rom for lek, - om organisering av dagen og barnegruppen 70 Organisering av barnegruppen 71 Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? ISBN 9788215024912, 2015, Hillevi Lenz Taguchi, Mildrid Solli, m.fl. Kjøp Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? fra Norske serier Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy for kompetanseheving og endring i barnehagen. Forfatteren diskuterer pedagogisk dokumentasjon i lys av måten de ansatte ser på barn, kunnskap og læring. Pedagogisk dokumentasjon er et kollegialt verktøy som skal bidra til at barnehagen blir en lærende organisasjon. Pedagogisk dokumentasjon forutsetter en vilje til å tenke på flere måter og til å stille spørsmål ved etablerte tankesett og praksiser. Anne Tove Fennefoss og Kirsten Jansen (2004; 2008) er opptatt av at praksisfortellinger både kan bli brukt som kilde til innsikt og forståelse, samt som metode til pedagogisk dokumentasjon. Birkeland (1998) viser til at personlige erfarte opplevelser kan bli gjort til gjenstand for felles refleksjon i et blant kolleger i barnehagen. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD 2006) heter det at dokumentasjon kan være et middel til å få frem ulike oppfatninger, og at det kan åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Pedagogisk dokumentasjon er en bok som bidrar til det. Den tar utgangspunkt i nyere forskning om ... Hva er egentlig forskjellen på dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon? Hvordan kan pedagogisk dokumentasjon bli et verktøy for å utvikle barnehagen… Pedagogisk mappe for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse Ved ansettelser, opprykk eller søknad om merittert underviser ved UiT brukes vanligvis pedagogisk mappe som dokumentasjonsform. I den pedagogiske mappen dokumenterer du dine ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. pedagogisk dokumentasjon, som kilde til lek og læring. Barna skal ikke tilbys å være konsumenter av programvare og utstyr. Barn og pedagoger skal være kreative produsenter som bruker verktøy og programmer de trenger for å støtte og videreutvikle egne kreative uttrykk og egen læring. Pedagogene...