Sosiale og emosjonelle vansker E-bok


Sosiale og emosjonelle vansker -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-06-16
FORFATTER:
ISBN: 9788215017778
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,29

FORKLARING:

Hvilke sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge møter skoler og barnehager? Hvordan kan pedagoger legge til rette for et læringsmiljø som fremmer en positiv psykososial utvikling?Med utgangspunkt i forskning fokuserer boka på hvordan skoler og barnehager kan forstå, og gripe inn ved, vansker hos sårbare barn og barn i utsatte situasjoner. Seks fagartikler utdyper innagerende vansker, språk- og atferdsvansker, mobbing, vansker som følge av migrasjon og vanskelige hjemmeforhold. Forfatterne redegjør for hvordan vanskene påvirkes av barnehage- og skolekonteksten. Boka presenterer også strategier for å skape et inkluderende læringsmiljø for sårbare barn og unge. Boka er den første av to frittstående artikkelsamlinger fraved Senter for atferdsforskning. Den andre boka fokuserer på det systematiske arbeidet med å utvikle gode og forebyggende miljøer.

... deres atferd og humør. Foreldre bør kunne oppdage disse avvikene og løse dem så raskt som mulig fordi de skader barnas utvikling på flere måter ... Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker ... .. Emosjonelle vansker er ikke noe bare voksne opplever. Vi vil undersøke hvordan temperament og emosjonsregulering modererer eller medierer denne sammenhengen. Delmål for prosjektet: Finne forløpere og utviklingsveier til sosioemosjonelle vansker hos barn med språkvansker fra 3 til 8 år. Karakterisere type og alvorlighetsgrad av sosioemosjonelle vansker hos barn med og uten språkvansker. laringsmiljosenteret.uis.no Sosial- og emosjo ... Sosial, faglig og emosjonell utvikling og læring ... . Karakterisere type og alvorlighetsgrad av sosioemosjonelle vansker hos barn med og uten språkvansker. laringsmiljosenteret.uis.no Sosial- og emosjonelle vansker; Funksjonshemming . Hva gjør PPT? Vurdering fra PPT ligger til grunn for vedtak om spesielt tilrettelagte tilbud. For informasjon om fremskutt/utsatt skolestart ta kontakt med din nærskole eller oss på PPT. Hvem kan søke? Kjøp 'Sosiale og emosjonelle vansker, barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge' av Unni Vere Midthassel fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215017778 En diagnose som innebærer sosiale vansker, ofte fulgt av snevre, stereotype atferdsmønstre og interesser. Syndromet rammer i underkant av fem av 1000 personer og er mer utbredt blant gutter enn ......