Funksjonshemning E-bok


Funksjonshemning - Alexander Kwesi Kassah, Bente Lilljan Lind Kassah pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-05-07
FORFATTER: Alexander Kwesi Kassah, Bente Lilljan Lind Kassah
ISBN: 9788245008258
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,7

FORKLARING:

Denne boken gir en grundig innføring i de teoretiske perspektivene og modellene som er knyttet til forståelsen av funksjonshemmedes situasjon, og de pågående debattene om forskjellige prosesser og paradigmer som er knyttet til forståelsen av dette. Hva er de viktige endringene i den teoretiske forståelsen, og hva har de å si for kunnskapsutviklingen innenfor feltet? Her presenteres diskusjonene om kulturelle forståelser, identitet, velferd og globalisering og hva de har å si for den bioetiske debatten om funksjonshemmedes rett til liv. Nok et emne som diskuteres, er knyttet til det inkluderende forskningsparadigmet og til funksjonshemmede kvinners usynlighet i forskningsfeltet. Boken egner seg både for studenter, lærere og aktivister, og for alle som ønsker en bedre forståelse av funksjonshemning som begrep og som studie- og praksisfelt. Kwesi Alexander Kassah og Bente Lind Kassah er førsteamanuenser ved Høgskolen i Harstad.

... som funksjonshemmede uavhengig av kontekst ... Psykisk utviklingshemning - NHI.no ... . Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bruker uttrykkene «funksjonsevne», «samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer» og «nedsatt funksjonsevne». Funksjonshemning; Lærebøker; Miljø, tilrettelegging; Minoriteter; Organisering av tjenester; Pårørende; Rettssikkerhet og etikk; Utviklingshemning; Diverse varer (ikke synlig i web) Vår 2020; Høst 2020; Diverse varer; Obligatorisk kursmateriell; Tilbake til Aldring og helse Funksjonshemning kan antas å øke risikoen for depresjon, liksom depresjon kan antas å øke funksjonshemningen. Det har vært få longitudinelle studier ... Hva er nedsatt funksjonsevne? - Bufdir ... . Det har vært få longitudinelle studier som har studert årsakssammenhengene mer detaljert. Kartlegging av årsaksforhold vil være av stor betydning når det gjelder forebygging og målrettede tiltak. I ABC Funksjonshemning og aldring er det fokus på aldring hos mennesker med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og hvordan miljø og tiltak kan tilrettelegges best mulig. For ansatte i helse- og omsorgstjenestene er det viktig å få innblikk i hvordan et langt liv med funksjonsnedsettelser kan påvirke mestring, identitetsutvikling og psykiske og fysisk helse. På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt. hva er FUNKSJONSHEMMING tar opp sentrale spørsmål innenfor forskning, politikk og forståelse av funksjonshemming. Boka handler om hvordan samfunnet møter personer med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunktet er at vi må se ut over individets funksjonsvansker Videointervjuer fra Temakonferansen funksjonshemning og aldring Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO snakker om morgendagens hjemmetjenester for eldre med nedsatt funksjonsevne, og Jardar Sørvoll fra OsloMet sier noe om hvilken boligpolitikk som skal til for å møte utfordringene med flere eldre med funksjonshemning i fremtiden. Hvorfor master i samfunn og helse? Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Kjøp 'Funksjonshemning, sentrale ideer, modeller og debatter' av Alexander Kwesi Kassah fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245008258 Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming, i følge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet. Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. Barn med funksjonshemning kan reagere slik andre barn gjør, men det kan være vanskeligere å tolke reaksjonene. Atferdsendring, som er det vanligste signalet på overgrep, blir ofte mistolket. Vurder barnets reaksjoner utfra dets utviklingsnivå og ferdigheter i forhold til oppgitt skademekanisme. Foreldre til barn med alvorlig funksjonshemning og sykdom er en gruppe pårørende med store omsorgsoppgaver. De strekker seg langt for å gi barnet et godt liv. Svikter det i støtteapparatet, for eksempel i avlastnings-tilbudet, sliter de seg ut, uansett hvor mye innsatsvilje og ressurser de har. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til funksjonshemning. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 2 synonymer for funksjonshemning. 0 antonymer for funksjonshemning. 0 relaterte ord for funksjonshemning. Oversikt over rettigheter for de med en funksjonshemning. Universell utforming Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom et individs forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Funksjonshemning er ikke en individuell egenskap, men et forhold eller en situasjon som kan oppstå i individets møte med samfunnet/de fysiske omgivelsene. Innen samfunnsvitenskapelig forskning har det vært vanlig å se på funksjonshemning innen en medisinsk modell fram til 1970-tallet. Etter 70-tallet endret forståelsen seg til en sosial- og en relasjonell-modell. På 1960- tallet begynte aktivister i både Nord-Amerika, Skandinavia...