Leseforståelse E-bok


Leseforståelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-05-14
FORFATTER:
ISBN: 9788202261757
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,49

FORKLARING:

Hva vil det si å forstå det man leser, og hvordan kan undervisningen tilrettelegges slik at den fremmer elevenes leseforståelse? Forfatterne av denne boken tar utgangspunkt i disse og andre sentrale spørsmål om leseforståelse og diskuterer dem i lys av nyere forskning. De gir leseren innsikt i hva som kreves for å bli en god leser i kunnskapssamfunnet, og retter søkelyset mot hva god undervisning i leseforståelse innebærer. Leseforståelse betyr å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst. Dette er noe annet og mer enn "å knekke lesekoden", og det er en nødvendig kompetanse for å kunne klare seg i et moderne samfunn. Det er derfor viktig at denne siden av leseundervisningen blir vektlagt i skolen. Dette er den første boken om leseforståelse skrevet av norske forskere på området.Forfatterne gir en grundig faglig innføring i ulike sider ved temaet leseforståelse på en lett tilgjengelig måte. Boken er spesielt beregnet på lærerstudenter og lærere i etter- og videreutdanning. Samtidig er den høyst aktuell for studenter i fag som pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi.

...or svakere for elevene som er blant de 50 prosent beste på ordgjenkjenning ... Leseforståelse - Verk ... . Leseforståelse gir elevene trening i å lese varierte tekster av ulik vanskegrad, alle med oppgaver på ulike nivåer knyttet til forskjellige aspekter ved leseforståelse. Lesing, og ikke minst leseforståelse, får man aldri nok øving på. Disse oppgavene handler om å tegne ferdig et bilde ut i fra teksten! Elevene leser en kort tekst, og tegner til den. En viss del avtegningen er allerede på plass, og elevene skal fullføre. ... Lesesidene - Leseforståelse ... . En viss del avtegningen er allerede på plass, og elevene skal fullføre. Dette krever at de leser teksten nøye og forstår innholdet. Leseforståelse i den «andre leseopplæringen», Vigdis Refsahl,Bredtvet kompetansesenter Strategisk lesing Leseforskere om leseforståelse 1. Sjekke leseformål og tekstens "krav" 2. Velge aktuell lese- og tilnærmingsmåte og planlegge relevant strategibruk: 3.Tenke igjennom og knytte forbindelser til egne erfaringer og forkunnskaper Leseforståelse nivå B1-B2. Åpne/Lukk Om leseprøven. Alle elevene tar samme prøve, men det er flere deler, og alle får ikke de samme oppgavene. Lytteprøven har forprøver og hovedprøver. Forprøvene er korte og har 6-8 oppgaver. Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver. Leseforståelse START er en bok med korte, enkle tekster og oppgaver for elever som er på ulike nivåer i den helt begynnende leseopplæringen. Tekstene er hentet fra barnas egen hverdag og er skrevet i et enkelt språk. Illustrasjonene utfyller teksten og hjelper barna med å utnytte sin førforståelse. … Mange er opptatt av at elever skal ha høy nok lesehastighet. Men det er slett ikke sikkert at en elev som leser med høy hastighet har god leseflyt og leseforståelse. Man bør derfor jobbe med lesekvalitet, ikke bare hastighet, skriver universitetslektor Edle Bentsen. leseforståelse, og de må få mange anledninger til å erfare at forskjellige noteringsteknikker, ulike sjekklister, skriving og samtaler med medelever virkelig hjelper dem til å lære. Når det gjelder elever med minoritetsspråklig bakgrunn, mangler de ofte relevante...