Litteratur som erfaring E-bok


Litteratur som erfaring - John Brumo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-15
FORFATTER: John Brumo
ISBN: 9788215037332
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,51

FORKLARING:

I denne boka tegner John Brumo et nytt bilde av den norske litterære modernismen. Brumo viser hvordan den norske modernismen vokste fram i en tid der det norske samfunnet gikk gjennom store endringer, og hvordan forfatterne beskrev en ny, moderne virkelighet dominert av fenomener som fotografi, radio, bil, tv og datateknologi. Der tidligere framstillinger har sett den norske modernismen som en importert stilart, viser Brumo gjennom nærlesninger av de største norske modernistene hvordan de formet ? og ble formet av ? sentrale brytninger i det raskt endrede samfunnet de levde i. Boka er bygget opp som en artikkelsamling som veksler mellom dypdykk i enkeltverk og kartlegging av de bredere historiske rammene som har lagt føringer for framveksten av den norske modernismen. Samlingen tar for seg arbeidene til sentrale forfattere som Sigbjørn Obstfelder, Rolf Jacobsen og Kjartan Fløgstad, men løfter også fram mindre kjente og til dels forsømte navn som Rolf Stenersen, Sverre Udnæs og Marie Takvam.

...p fra Floryday? Dukker opp så mye reklame der at jeg begynner å bli påvirket til å kjøpe noe ... Noen som har egne erfaringer med Floryday? - Klær, sko og ... ... ... Finner få faktiske erfaringer derfra, og disse spriker i alle retninger. Kommer det toll feks? Ser de har varehus i Norge, men det er jo ikke sikkert det kan stoles på! A... Nyere litteratur. Brukerperspektivet og brukermedvirkning. Bøker (utgitt etter 2010) - Andersen, A-J. W: Psykisk helsearbeid - en gang til. ... Sentrale policydokumenter som legger føringer for brukermedvirkning - Opptrappingsplanen fo ... Litteratur som erfaring - Idunn ... . ... Sentrale policydokumenter som legger føringer for brukermedvirkning - Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008). Anvendelse av kvalitative forskningsmetoder har derfor verdi både som selvstendige forskningsverktøy og som verktøy som kan brukes sammen med kvantitative tilnærminger. Prosedyrene for bearbeiding, systematisering, analyse og fortolkning av kvalitative data i form av tekst, vil være annerledes enn tilsvarende prosedyrer for kvantitative data som tall. Det blir også betraktet som et brudd på akademisk redelighet. Plagiering kan medføre at du stryker på oppgaven din, og du kan bli utestengt fra universitetet for en kortere eller lengre periode. Dette innebærer at det ikke er lov å skrive av fra bøker, artikler etc. eller bruke "klipp og lim" fra Internett uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. refererer til ... I en nordisk diskurs blir kunst som estetisk erfaring sett som relasjonell og sosial, og det etterlyses at dokumentene tilkjennegir at denne erfaringsformen også innebærer en utforsking av verden. De tre filosofiske perspektivene som er utforsket i denne avhandlingen, anskueliggjører på ulike vis hvordan kunst som estetisk erfaring er Trefflister kan f.eks leveres som EndNote-fil eller i et eget resultatskjema. Dette resultatskjemaet kan i det videre arbeid betraktes som et arbeidsdokument for helsepersonell, som altså ikke skal legges ved den endelige fagprosedyren. Hvilken litteratur som er brukt i utvikling av fagprosedyren fremgår av fagprosedyrens litteraturliste. Som hovedregel skal du kun sitere fra verk du har lest. Om originalkilden ikke er tilgjengelig, ... For utdypende analyser, se Rognstad, Nagel, Laupsa & Tønnesson (2006) God skikk - Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger (s. 120). Sist oppdatert: 30. august 2019. 08.04.2011: Originalartikkel - Mennesket kjennetegnes av noe som er særegent og som skiller det fra alle andre kjente organismer - nemlig evne til selvrefleksjon, til å utforme avanserte symbolske strukturer, til metaforisk begrepsfesting av erfaringer og til å bygge modeller og kategorier ved hjelp av forestillingsevnen. Det er synd, for det er i denne fasen man opplever litteraturen som en direkte erfaring av fransk kultur. Sterke leseropplevelser kan huskes på linje med livserfaringer. Men det tar tid å bli følelsesmessig involvert i et annet språks litteratur. Og følelsene må være med for at kunnskapen skal sitte. Russlandsdager - Russland som erfaring . Jevgenij Grisjkovets. Russland og russerne har opplevd en rivende, til tider brutal, ... For å gi noen forsøksvise svar, inviterer Institusjonen Fritt Ord og Petrusjka til seminar om og med mennesker som er blitt berørt av russisk litteratur. - Denne helgen har jeg hørt ting som har gitt meg lyst til å både spy, gråte og le. Bokanmeldelse: Fartsfylt vossakrim med smak av spenning. abonnent. Cesilies far flyttet hjem til henne for å dø. Det tok henne 13 år å skrive om det. ... - Jeg har erfaring fra psykiatrien. Som barokkdikter var Dass langt mer konkret og livsnær enn sine samtidige, og som den første betydelige dikteren etter middelalderen har han fortsatt en sterk stilling i norsk litteratur. Skriftlig litteratur på samisk finnes allerede på 1600-tallet, men de eldre tekstene består stort sett av ABC-bøker og religiøs litteratur....