Sannsynlighetsregning E-bok


Sannsynlighetsregning - Knut Ole Lysø pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-10-13
FORFATTER: Knut Ole Lysø
ISBN: 9788290898378
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,24

FORKLARING:

I denne boka utdyper forfatteren aspekter ved sannsynlighetsregningen gjennom fagdidaktiske betraktninger. Boka inneholder: læringsteoretiske begrunnelser, historiske betraktninger om sannsynlighetsregningens opprinnelse, gjennomgang og drøftinger av metodiske tilnærminger, eksempler på aktiviteter i skole og samfunn og en drøfting av grunnskolens innhold i sannsynlighetsregning i lys av eksamensoppgaver, lærebøker og læreplaner. Boka kan benyttes i lærerutdanningen både ved høgskoler og universiteter. Med litteraturliste og register.

... egen skrivebok) Aktivitet/Opplegg Timen starter med en samtale omkring begrepet sannsynlighet ... Sinus 1T: 9 Sannsynlighetsregning ... . Til daglig brukes begrepet i mange ulike sammenhenger. Sannsynlighetsregning Normative modeller Rasjonelle vurderinger Deskriptive modeller Faktiske vurderinger Sannsynlighetsregning i hverdagen Når noe skal skje "rettferdig" lar vi ofte "tilfeldighetene råde" Slå mynt og kron LOTTO-trekning Sannsynlighet og gunstige valg Utfallsrom En opplisting av hvilke utfall som er mulige S = det totale utfallsrom Mulige utfall kalles elementer ... Dersom vi trekker et kort fra en kortstokk og deretter legger tilbake kortet før vi trekk ... Sannsynlighet - matematikk.net ... ... Dersom vi trekker et kort fra en kortstokk og deretter legger tilbake kortet før vi trekker det neste, sier vi at vi gjør forsøket med tilbaklegging. Dersom vi ikke legger tilbake det første kortet før vi trekker det neste, gjør vi forsøket uten tilbakelegging. Hjem Dataanalyse Sannsynlighetsregning Regneregler for sannsynlighet. Regneregler for sannsynlighet. Av. Kjetil Sander, ansvarlig redaktør-05/09/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år. 9 Sannsynlighetsregning. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller; beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, ... Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY. Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes innenfor en rekke ulike fagdisipliner. Det gis en bred innføring i teorien for diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, og det forklares nøye hvordan denne kunnskapen brukes, blant annet innenfor hypotesetesting og beregning av ... 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning. 3 (eldre versjon) Formler og likninger. 4 (eldre versjon) Forhold og prosent. 5 (eldre versjon) Geometri i yrke og kunst. 6 (eldre versjon) Økonomi. 7 (eldre versjon) Indeksregning. 6 Sannsynlighetsregning. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lage eksempler og simuleringer av tilfeldige hendinger og gjøre rede for begrepet sannsynlighet; beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, ... Sannsynlighetsteori er en matematisk disiplin som er utviklet for å beskrive og kvantifisere sannsynlighet.. I matematikk ser man på sannsynligheten for en hendelse som et tall mellom 0 og 1. Hvis sannsynligheten for en hendelse er 1, betyr det at den helt sikkert inntreffer, mens hvis sannsynligheten er 0, betyr det at den helt sikkert ikke inntreffer. Oppgaver i sannsynlighet . Kast med 2 terninger . 8. Hvor mange mulige utfall er det når vi kaster 2 terninger? 9. Hva er sannsynligheten for at begge terningene lander på 2? 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning og algebra. 3 (eldre versjon) Formler, likninger og ulikheter. 4 (eldre versjon) Funksjoner og andregradsuttrykk. 5 (eldre versjon) Potenser og logaritmer. 6 (eldre versjon) Trigonometri. Sannsynlighetsregning handler om hvordan vi ved hjelp av matematikk kan si noe om hva som vil skje i framtiden. Olav Kristensen (CC BY-SA) Sist oppdatert 21.10.2019 Bruk innhold. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Leksjonen handler om total sannsynlighet. Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus? 6 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2012. 1 Potenser og tallsystemer. 2 Tabeller og diagrammer. 3 Sentralmål og spredningsmål. 4 Sannsynlighetsregning. 5 Lineære modeller. 6 Funksjoner. 7 Eksponentiell vekst. Sannsynlighet - simuleringer. Denne siden krever flash. Kontakt oss; Jeg lurer på en oppg. om sannsynlighetsregning. Grunnen til at jeg skriver 2 oppgaver er at jeg ikke skjønner hvorfor man ikke skal dele antall ønsket utfall på antall mulige utfall i oppg 2. PS: skråstrek betyr brøkstrek, stjerne betyr gange 1.oppgave: I en pose igger det 3 gule og 5 blå kuler. ......