Å ta vare på heile mennesket E-bok


Å ta vare på heile mennesket - Tove Giske, Pamela H. Cone pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-04-24
FORFATTER: Tove Giske, Pamela H. Cone
ISBN: 9788252195088
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,45

FORKLARING:

I viktige livshendingar og i kriser, som i fødsel og i møte med sjukdom, funksjonshemming eller død, vil menneske ofte oppleve seg sjølv og livet sitt på ein ny måte. Livsspørsmål som «kvifor skjer dette meg?», «korleis vil livet mitt bli?», og «kven er glad i meg når eg ikkje lenger er den eg var?» kan då tre fram. Det er dette som er tema for denne boka: korleis ein som fagpersonar, uavhengig av livssyn, kan støtte opp om den måten pasientar arbeider med livsspørsmåla sine på. Det handlar om eksistensielle utfordringar som spørsmål om identitet og meining, men også om tru og livssyn - det ein med eit paraplyomgrep kan kalle åndeleg omsorg. Åndeleg omsorg er i dag ein integrert del av sjukepleia sitt ansvarsområde, men forsking viser at helsepersonell ofte opplever dette som svært utfordrande. I boka viser forfattarane korleis ein kan førebu seg og bli tryggare i møte med pasientar i slike kritiske situasjonar; korleis ein kan øve seg opp til å sjå kva som står på spel i pasienten sitt liv, og korleis ein på ein profesjonell og respektfull måte kan støtte opp om pasienten si handtering av situasjonen.

...eg omsorg' er en håndbog, der er udviklet til sygeplejestuderende og sygeplejersker i alle dele af sundhedsvæsenet ... Ta vare på mamma - Haugenbok.no ... . Med bogen ønsker vi at styrke kompetencen indenfor denne del af sygeplejefaget, vise at åndelig omsorg er en selvsagt del af al sygepleje, og udruste læseren til en professionel holdning til denne del af faget." Salme 119,34 Gjev meg vit til å ta vare på di lov (Strong 8451) og halda henne av heile mitt hjarte! Eg liker den brennande iver David har til å læra av Gud, det menneske ikkje kunne læra han. Gud har gjeve alle menneske eit mål av intellektuell kapasitet til å tenkja og læra, men her lærer David oss a ... 10 tips: Slik bidrar du til å ta vare på miljøet ... . Gud har gjeve alle menneske eit mål av intellektuell kapasitet til å tenkja og læra, men her lærer David oss at vi kan be Gud gje oss nåde til å bruka desse evnene til å forstå det som tener ... Derfor er det viktig å ta vare på alle arter. SABIMA m. fl. (CC BY-SA) Sist oppdatert 17.06.2019 Bruk innhold. Blomstereng i Vesterålen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. ... Menneskeslekten har kun eksistert i om lag 2 millioner år, og arten menneske bare en tiendedel av det igjen. Kjøp Døde mennesker på Kelkoo. Sammenlign tilbud på Døde mennesker i kategorien Bøker og magasiner fra en rekke nettbutikker samlet på ett sted, og spar penger på ditt kjøp av Bøker og magasiner ved hjelp av vår tjeneste. 897 menneske. Siste tala frå NAV ... syner rett nok at arbeidsløysa er litt på veg nedover. Det er færre heilt arbeidsledige, men litt fleire delvis arbeidsledige. ... «Handle lokalt» er ei svært aktuell oppmoding til alle som ynskjer å ta vare på det ein har i nærområdet. Det vert truleg viktigare enn nokon gong før. Nyhende. Du kan selv ta vare på fruktbarheten din. Noe av det aller viktigste du kan gjøre er å sørge for at du ikke blir smittet av seksuelt overførbar infeksjon (soi). Det gjør du ved å bruke kondom når du har sex. Klamydia er en soi som kan skade evnen til å bli gravid, både hos kvinner og menn. mennesker. Ein vanleg måte å rettferdiggjere eit altruistisk standpunkt på er å hevde at di eiga interesse vert teken vare på når du søkjer å realisere det som er best for andre. 3 Scott, Niall and Jonathan Seglow (2007) Altruism. England: Open University Press. 1. 4 Til dømes John Stuart Mill. Bourdeau, Michel. (Winter 2014 Edition). - Miljøpolitikken. Miljøansvaret KrF kjenner på, vart svært tydeleg då Kjell Magne Bondevik gikk av som statsminister nettopp i ei sak som handla om å ta vare på miljøet. - KrF er opptekne av helsesøstrene sine viktige funksjonar i ungdomsskular og vidaregåande skular. Altfor mange unge menneske slit med den psykiske helsa si. Menneske som kan gje frå seg eigne goder for å hjelpe andre. Menneske som har innsikt og utsikt. Menneske som kjenner tradisjonen, men som er nysgjerrige og opne for nye løysingar. Menneske som elsker å lese og rekne og utforske ny kunnskap med hender, føtter, hjerne og hjerte, og som tek vare på evna til å undre seg med inn i vaksenlivet....