Guds ord ble menneske E-bok


Guds ord ble menneske - Athanasius pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-06-30
FORFATTER: Athanasius
ISBN: 9788253147963
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,89

FORKLARING:

"Guds Ord ble menneske" er andre del av et tobindsverk der "Mot hedningene" utgjør første del. Boken blir regnet som en av Athanasius' ungdomsskrifter og kan tidfestes til mellom 318 og 320. Nettopp fordi skriftet ikke har en direkte polenikk mot den kirkelige og teologiske motstanderen Arius, er det grunn til å tro at det er skrevet før det store kirkemøtet i Nikea i år 325. Kirkemøtet i Nikea var samtidig foranledighet av innenrikspolitiske hensyn i Romerriket og en reell uenighet om Kristi guddommelighet og hans relasjon til Faderen. Athanasius skulle bli den som sterkere enn noen andre fremholdt den ortodokse lære om Sønnens guddommelighet og vesensenhet med Faderen. Athanasius klargjør tidlig i boken at det er selve frelsen som står på spill hvis Gud ikke sendte seg selv, men en representant. I det innledende kapittelet "Den standhaftig biskop" setter redaktør Dagfinn Stærk Athanasius' livsvarige kamp inn i en slik større ramme. Med dette er samtlige fire bøker kommet ut i denne serien med skrifter fra oldkirken.

...fordi skriftet ikke har en direkte polenikk mot den kirkelige og teologiske motstanderen Arius, er det grunn til å tro at det er skrevet før det store kirkemøtet i Nikea i år 325 ... Hvorfor ble Gud menneske? - Verdidebatt ... . "Guds Ord ble menneske" er andre del av et tobindsverk der "Mot hedningene" utgjør første del. Boken blir regnet som en av Athanasius' ungdomsskrifter og kan tidfestes til mellom 318 og 320. Nettopp fordi skriftet ikke har en direkte polenikk mot den kirkelige og teologiske motstanderen Arius, er … Det evige Ordet # 1 Joh 1,1f; Åp 19,13f [1 Joh 5,20] I begynnelsen var Ordet,;og Ordet var hos Gud,og Ordet var Gud. # 1 Mos 1,1; Ordsp 8,22f Han var i begynnelsen Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. (Joh. 1,14) I sentrum av det det dominikanske liv står Kris ... 1. juledag - DA GUDS ORD BLE MENNESKE - Jesusnett ... . # 1 Mos 1,1; Ordsp 8,22f Han var i begynnelsen Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. (Joh. 1,14) I sentrum av det det dominikanske liv står Kristus, Guds Ord som ble menneske. Dominikanerordenen, med alle sine grener, fødtes ut av engasjement for denne sannheten, og står i Guds Ords og evangeliseringens tjeneste (jfr. Ordenens grunnleggende konstitusjon). Guds ord har gjennom hele kirkens historie vært det viktigste og mest dyrebare skrift for Guds folk på jord. ... , Guds Sønn fra evighet av som i tidens fylde ble menneske, Gud-menneske, og som åpenbarte Gud Fader for oss. Han er hovedpersonen både i Det gamle ... (1265, 1391, 1988) Ordet ble kjød for å gi oss "del i den guddommelige natur" (2 Pet 1, 4): "Dette er grunnen til at Ordet ble menneske, og Guds Sønn Menneskesønn: det var for at mennesket ved å få samfunn med Ordet skulle få barnekår hos Gud og bli Guds sønn".563 "For Guds Sønn ble menneske for at vi skulle bli Gud".564 "Guds enbårne Sønn som ville at vi skulle få del i Hans ... Peter sier: "For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud" (2 Pet 1,21). GT, skrevet av mennesker, er altså Guds ord. Tekstene skal leses og forstås i lys av den historiske situasjonen de ble til i. De som skrev, skrev ikke i noen slags transe (Luk 1,1-4). Bibelen - Guds Ord, ble første gang ble utgitt i 1997, og har de siste ti årene gjennomgått en språklig oppdatering hvor mer enn 15 000 ord og uttrykk er endret til mer moderne norsk! Normalutgave Høyde cm 19 Bredde cm 13 Guds ord kan også bety en utlegning av bibelord, for eksempel en andakt eller preken. Ordet kan brukes som Guds ord, men det kan også brukes om Jesus Kristus, at Guds eget ord ble menneske av kjøtt og blod, slik Ordet brukes i innledningen til Johannesevangeliet, om Ordet som ble menneske. De leste kirkesamfunnene representert i dette "Guds Ord ble menneske" er andre del av et tobindsverk der "Mot hedningene" utgjør første del. Boken blir regnet som en av Athanasius' ungdomsskrifter og kan tidfestes til mellom 318 og 320. Nettopp fordi skriftet ikke har en direkte polenikk mot den kirkelige og teologiske motstanderen Arius, er det grunn til å tro at det er skrevet før det store kirkemøtet i Nikea i år 325. Gud Selv ble menneske, og tok straffen på Seg, i stedet for deg og meg. Guds vrede rammet Kristus, fordi Kristus valgte det Selv. I kjærlighet! Kjærlighet! Han elsker oss! Jesus Kristus er vårt eneste håp!! Straffen for synd er død. Straffen for synd rammet Kristus, slik at Han tok straffen for alle mennesker. Målet for mennesket er å få del i udødelig­heten. Men ved syndefallet kom det på avveier. Ved at Gud ble menneske i Kristus Jesus ble det åpnet en ny vei. For ved sin død har gudmennesket Kristus gitt verden livet tilbake. For Anselm blir frelse og forsonin...