Sykepleiernes usynlige arbeid E-bok


Sykepleiernes usynlige arbeid - Davina Allen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-14
FORFATTER: Davina Allen
ISBN: 9788245025569
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,31

FORKLARING:

Sykepleie blir vanligvis forstått som et omsorgsyrke, men samtidig har sykepleiere mange flere oppgaver enn å drive pasientomsorg. De er ansatt ved mange typer institusjoner, og det blir sagt at de er limet i helsevesenet. Likevel er organiseringsarbeidet deres i stor grad usynlig og ukjent for folk flest.På grunnlag av omfattende observasjonsforskning fra arbeidshverdagen på sykehuset ønsker Davina Allen med denne boken å kaste nytt lys over sykepleiernes samfunnsbidrag. Sykepleiernes usynlige arbeid vil være av interesse for forskere og studenter på en rekke felt, blant annet sykepleie, medisinsk sosiologi, organisasjonsvitenskap og helseledelse.Davina Allen er sykepleieforsker og medisinsk sosiolog. Hun er professor og nestleder ved School of Health Care Services ved Cardiff University og professor II ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU Gjøvik og Faculty of Nursing ved University of Alberta i Canada.Her kan du lese utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

...som Davina Allen. Sykepleiernes arbeid har stor betydning for befolkningens helse, kvaliteten på helsetjenestene og pasienttilfredshet ... Sykepleierløftet - NSF ... . Sykepleiere utfordres jevnlig til å definere og tydeliggjøre sin særegne funksjon i forhold til andre helseprofesjoner. Sykepleiens særegne funksjon er:Å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende ... Med kunnskapsformer som teoretisk bakteppe har studien hatt spesielt fokus på sykepleiernes beskrivelse av kunnskapsmessige utford ... Sykepleiernes usynlige arbeid by Fagbokforlaget - Issuu ... ... Med kunnskapsformer som teoretisk bakteppe har studien hatt spesielt fokus på sykepleiernes beskrivelse av kunnskapsmessige utfordringer i sitt arbeid ved korttidsavdelingen. Mitt forskningsspørsmål er formulert som ; Hvilke kunnskapsmessige utfordringer ligger i sykepleiernes arbeid ved en korttidsavdeling i sykehjem. Sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid Prosjektet har innhentet kunnskap om sykepleieres kompetanse, erfaringer ... prosjektet skulle SINTEF skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag for NSF slik at en bedre kan legge til rette for bruk av sykepleiernes kompetanse på folkehelsefeltet. sykepleiernes arbeid ved en korttidsavdeling i sykehjem. Studien har et kvalitativ design med fokusgrupper som datasamlingsmetode. Totalt åtte sykepleiere deltok i to fokusgruppeintervju. Kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet i analysen av materialet. bestemmes dermed i stor grad av sykepleiernes kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og personlige egenskaper (Kyrkjebø, 1998: 22). De er den største gruppen av helsepersonell som tilbringer mest tid i direkte pasientrettet arbeid. De har avgjørende betydning for pasientens kvalitet og sikkerhet. Sykepleiernes § 1. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet omfattet av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., skal være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere. Herunder omfattes blant annet ansatte ved: Disse setter en del rammer for sykepleiernes faglige arbeid. Denne boka gir en innføring i dette regelverket og i juridisk tenkemåte og metode. Boka omhandler rettsreglene sykepleiere må forholde seg til i sin profesjonsutøvelse, og den dekker læringskravene i juridiske emner ved grunnutdanningen for sykepleiere. Les Stein på stein boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Elisabeth Ellingsen. Og denne forfatteren skuffer aldri! Psykiatriens «usynlige» rangstige ... For meg ble det tydelig at det ikke var sykepleiernes kompetanse og dyktighet det var noe i veien med, ... Psykologisk.no er medlem av Mediebedriftenes Landsforening og arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi tilbyr sykepleierutdanning og en rekke videreutdanninger for sykepleiere. Ta en titt på våre sider og søk nå!...