Alternativ og supplerende kommunikasjon E-bok


Alternativ og supplerende kommunikasjon - Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen
ISBN: 9788205304444
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,67

FORKLARING:

Denne boken gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk. Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform. Dette er en totalt revidert utgave av "Språk og funksjonshemning.

...g/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått ... Alternativ og supplerende kommunikasjon/ASK ... ... . På denne nettsiden til statped finner du mer informasjon om ASK. ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi ønsker å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK. Alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet ASK, har fått ... E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende ... ... . Alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet ASK, har fått et større fokus med årene og omtales som et nyttig verktøy som kan bidra til å hjelpe barn i deres utvikling og tilegnelse av kommunikative ferdigheter. Det er mange som benytter seg av ulike Alternativ og supplerende kommunikasjon. En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal Akademisk. Vygotsky, L. (1976) Tænkning og sprog I-II. København. Hans Rietzels forlag. Alternativ og Supplerende Kommunikasjon forkortes ofte til ASK. Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon kan være grafiske symboler eller tegn til tale. Noen barn med forsinket språkutvikling vil kunne ha nytte av å bruke tegn til tale i en periode, for å styrke innlæring av kommunikasjonsferdigheter ved å lette kommunikasjonen med andre og tydeliggjøre begreper eller ... Kjøp 'Alternativ og supplerende kommunikasjon, en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker' av Stephen von Tetzchner fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788205304444 Leser søker bok; Alternativ og supplerende kommunikasjon; Rapport fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk; Vold mot funksjonshemmede; Stop the Violence Against People with Disabilities Alternativ og supplerende kommunikasjon forkortes ofte til ASK. ASK bidrar til å øke utviklingshemmedes mulighet til å formidle egne ønsker og behov. På samme tid som det kan støtte opp under og tydeliggjør budskap som formidles til dem. Dette er kommunikasjonssystemer som kan bestå av materielle, manuelle og grafiske tegn. Appen Grid Player er kommunikasjonsverktøy for personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). App Oppdatert: 03.12.2019 Skriv ut Fakta og tilgjengelighet På Haukåsen skole bruker mange elever alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et alternativ eller supplement til verbalt språk. Hovedsakelig bruker vi tegn til tale, kommunikasjonsbøker og digitale hjelpemidler. Tar man en rask tur i gangene på Haukåsen skole så ser man alle disse hyppig brukt. Alternativ og supplerende kommunikasjon Du...