Inkludering og mangfold E-bok


Inkludering og mangfold -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-06-12
FORFATTER:
ISBN: 9788215027760
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,12

FORKLARING:

Elevene skal kunne delta aktivt i det sosiale og faglig-kulturelle felleskapet i skolen, der det legges til rette for læring og utvikling ut fra den enkeltes forutsetninger. I denne boka står dette samspillet mellom mangfold og fellesskap i fokus, både når det gjelder intensjoner og praksis.Fra et spesialpedagogisk perspektiv gir boka innsikt i utfordringer som både politikere, skoleledere og praktikere står overfor i skolens møte med elever med svært varierende bakgrunn og forutsetninger. Problemstillingene belyses på et overordnet og prinsipielt nivå, men det vises også mer konkret hva som kreves for ulike grupper, og hva som utfordrer ambisjonene om mangfold og inkludering i skolen.Målgruppa for boka er studenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og lærerutdanning. Boka er aktuell for lærere, skoleledere og ansatte i PPT, og den har relevans for forskere og fagfolk som arbeider med problemstillinger knyttet til skole og utdanning.Sven Nilsen (red.) er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Jorun Buli-Holmberg, Monica Dalen, Liv Duesund, Veerle Garrels, Liv M. Lassen, Liv Heidi Mjelve, Ivar Morken, Geir Nyborg, Anne-Lise Rygvold, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Kjell Skogen og Steinar Theie. Alle er medlemmer i forskergruppen «Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv».

...entering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ... PDF LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING - UiT ... . Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015. Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv (MISP) MISP studerer inkluderingsprosesser, læring og livskvalitet på ulike arenaer for barn, ungdom og voksne med særskilte behov. Gruppen består av forskere ved Institutt for spesialpedagogikk. Tilpasset opplæring skal ivareta prinsippet om inkludering. Inkludering innebærer at alle elever, ogs ... NTNU Samfunnsforskning - Mangfold og inkludering ... . Inkludering innebærer at alle elever, også de som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte, skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet i skolen. Når lærere tenker tilpasset opplæring og inkludering i et vidt systemperspektiv, har de mange muligheter til å justere og tilrettelegge undervisningssituasjoner ... Inkludering og deltakelse 45 Ulike former for samarbeid 46 Foreldrenes muligheter til reell deltakelse 48 Samarbeid med andre instanser 49 Litteratur og nettressurser 50 ... Mangfold og fellesskap i barnehagen - et ressursperspektiv er skrevet av Marit Gjervan. Personalets kompetanse og Mangfold Og Inkludering. Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret. Arena Borgen. Ceel Baraf Frivillig Organisasjon. Kontaktperson: Ahmed Hussein Toryare Kime. Storstuas Venner. Fant du det ... Enhet for mangfold og integrering har ansvar for gjennomføringen av deler av kommunens satsninger på inkludering og antidiskriminering. Vi skal gi råd, veiledning og kurs til kommunale virksomheter i hvordan de kan tilby likeverdige tjenester til byens innbyggere. mangfold Kronik: Rammer coronavirussen især indvandrere og fattige? S tyremedlem i LIM, Halima El Abassi , har sammen med Knud Aarup, skrevet om hvem som rammest hardest av Covid19. Dialogkort: Inkludering og mangfold. Høy terskel for å markere andre høytider enn de kristne. Skriv ut. Forskerne i artikkelen mener det er beklagelig at barnehagene unnlater å markere minoritetsbarnas religiøse høytider. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant barn og elever, og gi alle reell mulighet til å delta i det faglige og sosiale fellesskapet. Et inkluderende læringsmiljø verdsetter mangfold, noe som ifølge forskning er en helt nødvendig forutsetning for å skape et inkluderende læringsmiljø. Mangfold. På IKEA ser vi mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. De som handler på IKEA har ulik kultur, hudfarge, språk og nasjonalitet. Ved å ha like variert bakgrunn som kundene våre klarer vi å fange opp hva de har behov for og hva som rører seg i samfunnet. Mangfold og inkludering. Alle uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet skal oppleve at de får muligheten til å delta og bidra med sine ressurser i arbeidsliv, kulturliv, frivilligheten og det daglige liv. LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING Handlingsplan for UiT Norges arktiske universitet 2020 -2022 FAKULTETSVISE LIKESTILLING- OG MANGFOLDSPLANER ANSVAR Fakultetene skal utarbeide planer for likestilling og mangfold med egne måltall som er tilpasset de særlige utfordringer s...