Småhusområder E-bok


Småhusområder - Jens Bjørneboe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-02-14
FORFATTER: Jens Bjørneboe
ISBN: 9788253606897
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,59

FORKLARING:

Småhusområder, Byggforsk Håndbok 49??gir retningslinjer for å planlegge nye småhusområder og fortette i eksisterende småhusbebyggelse, med vekt på både kvalitet og effektiv tomteutnyttelse. Boka viser hvordan man kan bruke regelverk og alternative metoder til å utnytte naturmark og fortettingspotensial bedre og samtidig ta vare på byggeskikken i området. Nøkkelen er samspill mellom infrastruktur, grøntområder og boligplassering/utforming. Gevinsten er lavere utbyggingskostnader, høyere verdistigning, plass til felles grøntområder og privathager skjermet for innsyn. Boka gir en rekke illustrerte eksempler på god utforming av attraktive småhusområder. Målgruppe er politikere, utbyggere, studenter, planleggere og saksbehandlere i kommunene. Boka anbefales dessuten for velforeninger, strøksforeninger og beboere som er engasjert i utformingen av nabolaget. Utarbeidelsen er støttet av Husbanken.

...nnelige plenen kan ta mye av sola og utsikten (Skisse: Jon Guttu, NIBR 1998) Bladet gir råd om bedre fortetting i eksisterende småhusområder ... PDF Forslag til retningslinjer for behandling av enkeltsaker ... ... . Kommuneplan, kommunedelplaner, områdeplaner, byggesaksveiledere, normer og skjemaer. Åpningstider for veiledningstelefon Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Oversikt over veiledere, normer og skjemaer som arkitekter, byggherrer og entreprenører trenger å forholde seg til i en byggesak eller plansak. Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting eller nybygging i småhusområder. Med knappere s ... Planer og veiledere - Plan, bygg og eiendom - Oslo kommune ... . Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting eller nybygging i småhusområder. Med knappere størrelse på eiendommer, er det ofte behov for garasjeanlegg også for mindre bolig- og næringsprosjekter. I små garasjeanlegg må parkerings- og manøvreringsarealene dimensjoneres som for større anlegg. REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY - JUSTERTE OPPFANGSKRITERIER FOR § 18 - utsatt undersøkelsesplikt for AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Da småhusplanens § 18 om utsatt arkeologisk registrering ble vedtatt i 2006, utarbeidet Byantikvaren et kart som grovt delte planområdet inn i to kategorier med henholdsvis høyt og lavere potensial for bevarte automatisk fredete… Granly skole har 524 elever fra 1. til 7. trinn og rundt 85 ansatte. Skolen ligger i søndre del av Horten, med småhusområder, landbruk, skogen, Oslofjorden og Borrevannet som kjære naboer. Småhusområder, Byggforsk Håndbok 49??gir retningslinjer for å planlegge nye småhusområder og fortette i eksisterende småhusbebyggelse, med vekt på både kvalitet og effektiv tomteutnyttelse. Boka viser hvordan man kan bruke regelverk og alternative meto...