HACCP E-bok


HACCP - Geir Smolan, Sissel Vaksvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-04-30
FORFATTER: Geir Smolan, Sissel Vaksvik
ISBN: 9788258405433
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,43

FORKLARING:

HACCP er et system matbransjen benytter for å forebygge matbåren sykdom og er det dominerende styringssystemet for å sikre trygg mat i næringsmiddelproduksjon. Systemet skal virke forebyggende ved at tiltak settes inn på de riktige stedene i verdikjeden. Dette er for å hindre at folk skal bli syke av maten de spiser. Fremgangsmåter basert på HACCP kan benyttes i hele matkjeden fra primærproduksjon til servering og detaljhandel. Det er derfor viktig at alle aktører og ansatte i matkjeden engasjerer seg, har kompetanse innenfor mattrygghet og vet hvordan et HACCP-system kan bygges opp, gjennomføres og vedlikeholdes.Boken setter mattrygghet inn i en vitenskapelig og historisk sammenheng og diskuterer konsekvenser ved matbåren sykdom. Siden kvalitetsstyring er basis for HACCP forklarer den grundig begrepene kvalitet og kvalitetsstyring, og sammenhengen mellom tradisjonell kvalitetsstyring og styringssystemer for mattrygghet.

...dustrien.Ved hjelp av systemet kan farer for sluttbrukers helse påvises og vurderes på en systematisk måte ... Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte - Wikipedia ... .Systemet fokuserer på de enkelte prosesstinn i en næringsmiddelproduksjon og ... HACCP-systemer. Selv om Mattilsynet har laget veile-dere i hygiene og internkontroll som en hjelp for bedrifter, er det viktig å huske på at det er regelverket som gjelder. Det er bedriften selv som har ansvar for at regelverket etterleves, og at maten som serveres er trygg. Oversikt over det viktigste regelverket for internkontroll og HACCP: HACCP-systemet er et internasjonalt an ... HACCP - LandaxLandax ... . Oversikt over det viktigste regelverket for internkontroll og HACCP: HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien, særlig med hensyn til forurensning av mikroorganismer, fremmedstoffer og fremmedlegemer. Systemet ble utviklet i USA rundt 1970 for sikker produksjon av mat til astronauter under romferder. Ble 1973 videreutviklet som et styrings- og kontrollsystem for myndighetene i USA ... Hazard analysis and critical control points, or HACCP (/ ˈ h æ s ʌ p / [citation needed]), is a systematic preventive approach to food safety from biological, chemical, physical hazards and more recently radiological hazards in production processes that can cause the finished product to be unsafe and designs measures to reduce these risks to a safe level. HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point is an internationally recognized system for reducing the risk of safety hazards in food. It requires that potential hazards are identified...