Universell utforming E-bok


Universell utforming - Sigmund Asmervik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-06-23
FORFATTER: Sigmund Asmervik
ISBN: 9788251923903
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,99

FORKLARING:

Universell utforming innebærer, enkelt og folkelig uttrykt, at alle skal kunne bruke byer, hus og parker på en likestilt måte. Særløsninger i form av egne ramper, egne innganger osv. for enkelte befolkningsgrupper er ikke fullgode løsninger. Til tross for at begrepet universell utforming etter hvert finner sin plass i lov- og regelverk som er knyttet til fysisk planlegging og prosjektering, behandler denne boka i liten grad lov- og regelverk, men handler primært om å skape gode funksjonelle, estetiske og likeverdige fysiske løsninger, uavhengig om du er ung, gammel eller har nedsatt funksjonsevne. Sigmund Asmervik er professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

...sjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger ... Universelt ... ... Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. Tabell- og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. (2018) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell ... universell utforming - Store norske leksikon ... . (2018) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Universell har skrevet høring til forslaget om ny universitets- og høyskolelov, hvor læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg har fått egne paragrafer. Dysleksi i fagskolen. Eieform. Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020.. Universell Utforming AS eies i dag av advokat Geir Lippestad.. Selskapet tilbyr faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private aktører i mange ulike bransjer. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet... Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle. Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger. Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. Har du spørsmål om universell utforming av IKT, send ein e-post til [email protected] Tidsfristar. Nye IKT-løysingar skal vere universelt utforma frå 1. juli 2014. Alle IKT-løysingar, inkludert eksisterande løysingar, skal følge krava om universell utforming innan 1. januar 2021. Tilsynsmyndigheit. Difi fører tilsyn med at krava blir følgde. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesiall...