Ledelse av skoleutvikling E-bok


Ledelse av skoleutvikling - Marit Aas pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-08-19
FORFATTER: Marit Aas
ISBN: 9788215022406
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,6

FORKLARING:

Ledelse i skolen kjennetegnes av en tett samhandling mellom skoleledere og de som skal ledes. I skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved at aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres. Sentrale lederutfordringer som forfatteren tar opp er: *Hva sier forskningen om ledelse av skoleutvikling? *Hva innebærer en aktivitetsteoretisk forståelsesramme? *Hvordan skapes ekspansiv læring i skolen? *Hvilke spenninger oppstår i implementering av ny praksis? *Hvordan kan vi forstå spenningene i implementeringen av et skolesystem for kartlegging/testing? *Hvordan kan spenninger bli en drivkraft i ledelse av skoleutvikling? Boka henvender seg til skoleledere på skolenivå, til skoleeiere, til studenter i skolelederprogrammer og andre som er interessert i skoleutvikling.

...en aktivitetsteoretisk forståelsesramme? Ledelse av utviklings- og endringsarbeid gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet ... Ledelse av skoleutvikling av Marit Aas (Heftet ... ... . Studiet skal gi skoleledere økt kunnskap og ferdigheter i ledelse av skoleutvikling- og endringsarbeid og tilsvarende ferdigheter i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole. Er du skoleleder og har behov for kompetanseutvikling innen utviklings- og endringsarbeid i skolen? Studiet gir skoleledere økt kunnskap og ferdigheter i ledelse av skoleutvikling- og endringsarbeid, og i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole. Artikkelen er basert på boken Ledelse i fremtidens skole, M. Aas og J.M. Paulsen (red.), der norske forskere tilknyttet Nasjonal rek ... Ledelse av skoleutvikling | Marit Aas | 9788215022406 ... ... . Artikkelen er basert på boken Ledelse i fremtidens skole, M. Aas og J.M. Paulsen (red.), der norske forskere tilknyttet Nasjonal rektorutdanning presenterer sentrale svar på hva som må til for å lede i fremtidens skole og hva som må til for å styrke rektorers og øvrige skolelederes profesjonsutvikling og kompetanse i ledelse. Kjøp Ledelse av skoleutvikling fra Bokklubber Ledelse i skolen kjennetegnes av en tett samhandling mellom skoleledere og de som skal ledes. I skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved at aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEDELSE AV DIGITAL SKOLEUTVIKLING (DELTID) (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 161 relaterte studier til utdanningen LEDELSE AV DIGITAL SKOLEUTVIKLING (DELTID) (videre- og etterutdanning). Et sosio-materielt perspektiv på ledelse av skoleutvikling. Elin Jernberg og Karianne Utne Eliassen Masteroppgave ILS UNIVERSITETET I OSLO November 2017 . II III Aktører, algoritmer og ansvarliggjøring Et sosio-materielt perspektiv på ledelse av skoleutvikling. IV V Ledelse er en viktig faktor i alt utviklingsarbeid, og når skoleutvikling er tema, er ledelse ofte knyttet til skoleleders betydning. Med utgangspunkt i at det fram mot 2020 skal forankres og implementeres nye fagplaner i skolene, har jeg valgt å forske på skoleeieres rolle i dette arbeidet. Eirik%J.%Irgens:%Arbeidsmodellerfor skoleutvikling.% %! Disse!modellene!er!tenktsomarbeidsverktøy!for!refleksjon! og!planlegging.!De!kan!fri9!brukes!i!utvikling!av ... I begrepet skoleutvikling ligger det en forventning om at skolen skal forbedres på bestemte områder. Men gjennom den skoleutvikling som drives i norsk skole, er det slett ikke sikkert at dette alltid skjer. En nyere studie, hvor et skoleutviklingsprosjekt i videregående opplæring ble fulgt, avdekker negative holdninger hos personalet. Med dette som utgangpunkt stilles noen kritiske ... P331 «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring» må sees i sammenheng med P330 «Verdibasert ledelse», og sammen danner de et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse». Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig - om handlingsrom, ... For det andre vises det til temaer som gjelder skoleeiers vurdering av egen rolle i skoleutvikling. Her legges det vekt på å tilrettelegge felles møter for ledelsen ved skolene i kommunen. Kjøp Ledelse av skoleutvikling fra Tanum Ledelse i skolen kjennetegnes av en tett samhandling mellom skoleledere og de som skal ledes. I skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved at aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres. Partssamarbeid om skoleutvikling Utdanningsforbundet har sammen med KS og Skolelederforundet laget et artikkelhefte om «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole». Del på Facebook Kjøp Ledelse av skoleutvikling fra Bokklubber Ledelse i skolen kjennetegnes av en tett samhandling mellom skoleledere og de som skal ledes. I skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved at aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres. Ledelse i skolen kjennetegnes av en tett samhandling mellom skoleledere og de som skal ledes. I skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved at aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres....