Lederskap i prosjekter E-bok


Lederskap i prosjekter - Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås, Roger Klev pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-03-18
FORFATTER: Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås, Roger Klev
ISBN: 9788245018127
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,14

FORKLARING:

Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Boken har et forretningsperspektiv og et globalt perspektiv. Den tar opp tema som prosjektlederrollen, prosjektprosessen og prosjektets interessenter, samarbeid, konflikter og kommunikasjon, teamutvikling, kontraktsledelse, beslutningsstøtte og kunnskapsledelse. Wenche Aarseth, ph.d, er førsteamanuensis i prosjektledelse ved NTNU, faglig ansvarlig for begge spesialiseringene i prosjektledelse, leder av EEU-programmet i prosjektledelse og medlem av studieprogramrådet for Master i Organisasjon og ledelse. Hun har samarbeidet med blant annet Statoil, Statsbygg, Aker Solutions, DnB NOR og Fokus Bank. Hennes forskning omfatter prosjektledelse, samhandling og globale prosjekter. Hun har omfattende erfaring med utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer i prosjektledelse, både nasjonalt og internasjonalt. Asbjørn Rolstadås er prodekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har over 30 års erfaring fra forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor prosjektledelse, og har publisert 15 bøker og rundt 300 vitenskapelige artikler innenfor produksjonsteknikk, produksjonsledelse, produktivitet og prosjektledelse. Asbjørn Rolstadås har vært en sentral ressurs i utviklingen av det norske fagmiljøet innen prosjektledelse, og mottok i 2014 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats. Roger Klev, ph.d, jobber i dag med lederutvikling og organisasjonsutvikling i Praxes AS (hvor han er eier og daglig leder). Han har vært forskningssjef i SINTEF og førsteamanuensis ved NTNU, og har i de senere årene jobbet i med ledelse og forretningsforståelse i Reinertsen-konsernet. Gjennom 25 år har Roger Klev bistått et bredt spekter av norske virksomheter i deres ulike utviklingsprosesser, blant annet Norsk Hydro, Reinertsen, BackeGruppen, BN Bank og Marintek.

... kalles for lederskap. Presteskapet eller andre instanser innenfor en religion som har myndighet til å treffe avgjørelser innenfor vedkommende religion, kan betegnes religionens lederskap ... Motiverende lederskap i it-prosjekter: Fire gode råd ... ... . Kjøp Lederskap i prosjekter fra Tanum Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjekt ... Lederskap i prosjekter by Fagbokforlaget - Issuu ... . Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Boken har et forretningsperspektiv og et globalt perspektiv ... Motiverende lederskap i it-prosjekter: Fire gode råd. Virksomheter har i økende grad forretningsforbedrings-prosjekter der forretningsprosesser og it-løsninger ofte sees i sammenheng. Annonsebilag fra Sopra Steria AS. Publisert: mandag 30. september 2019, kl.12:59. Om kurset . Kurset «Kommunikasjon i prosjekter» er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA. I prosjekter er tid en vesentlig faktor. Klar tale og bevisst bruk av kommunikasjon er viktig, enten det gjelder å formulere klare budskap eller velge riktig kommunikasjonskanal. Lederskap Som leder er det en stor fordel i å vite dine styrker og svakheter og på hvilke måter du kan utvikle deg videre. Vi diskuterer ulike ledelsesteorier og hver deltager får utarbeidet en egen personprofil i løpet av kurset! Stakeholdere Videre omhandles styring av risiko, HMS og kvalitet i prosjekter. Kjøp Lederskap i prosjekter fra Bokklubber Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Vår pris 505,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap.. Prosjektet «Helsefremmende lederskap» er et bedriftsnettverk hvor vi fokuserer på humankapitalen til ledere og medarbeidere. Hensikten er å styrke omstillingsevnen hos den enkelte. Bedriftene opplever endring som konstant og det er mange variabler som spiller inn om en lykkes i de ulike omstillingene, inkludert de faglige og tekniske løsninger. 7 Lederskap 7.1 Hva er en god leder? Ledere og deres lederskap vil ha betydning for arbeidsmiljøet - både det fysiske og det psykososiale, slik vi har sett i punktene ovenfor. Arbeidsmiljøarbeid er først og fremst en lederoppgave som man må jobbe systematisk og kontinuerlig med over tid. Samtidig så er Kursbeskrivelse: Kurset har fokus på ledelsesfunksjonen i et prosjekt, og består av fire hoveddeler: Ledelse av prosjekter. Lederskap, styring vs ledelse, situasjonsbestemt ledelse i prosjekter, oppgaver på ulike nivå i stillingshierarkiet Motiverende lederskap i it-prosjekter: 4 gode råd av Alexander Hornes - Prosjektleder 26. september 2019 | minutter å lese Ledelse og strategi Et prosjekt med interessenter som representerer ulike institusjonelle tidskrav kan gjøre at prosjektet kommer i utakt. For eksempel kan offentlige budsjettsykluser legge føringer for når offentlige aktørers prosjektaktiviteter kan starte opp. Studien viser at prosjektledelse under slike forhold i stor grad handler om å forstå, avveie og knytte sammen ulike tidskrav krav fra ulike ... Kjøp Lederskap i prosjekter fra Norske serier Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Tittel: Lederskap i prosjekter, Forfatter: Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger, Omtale: Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best......