Velferdsstatens økonomi E-bok


Velferdsstatens økonomi - Peder Martin Lysestøl, Eilef A. Meland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-10-19
FORFATTER: Peder Martin Lysestøl, Eilef A. Meland
ISBN: 9788215020938
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,70

FORKLARING:

Samfunnsøkonomien er viktig for å forstå offentlig økonomi og økonomisk politikk. Den står sentralt for å forstå sammenhengen mellom økonomisk politikk og det at noen får helseproblemer og sosiale problemer. Forståelsen av disse sammenhengene har stor betydning for yrkesutøvelsen til helse- og sosialarbeidere. Velferdsstatens økonomi er skrevet i en politisk-økonomisk tradisjon, der både økonomisk utvikling og sosiale problemer forstås som et samspill av økonomiske og politiske faktorer. Forfatterne belyser teorien med aktuell statistikk og konkrete eksempler. Kapitlene i boka spenner fra mikroøkonomiske emner som levekår og prisdannelsen i markedet, til makroøkonomiske emner som det økonomiske systemet og sammenhengen mellom den pågående globaliseringen og velferdsordningene. Denne nye utgaven er oppdatert på alle fakta, reformer og den politiske situasjonen. Det gjelder spesielt folketrygden, boligpolitikk, utstøting av arbeidsmarkedet og økonomisk politikk i en tid med finanskrise i Europa. Velferdsstatens økonomi er en innføringsbok i samfunnsøkonomi for studenter ved bachelorstudiene i helse- og sosialfag. Den vil også være et nyttig redskap for deltakere i den politiske debatten. Peder Martin Lysestøl er sosialøkonom og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han skrevet flere fagbøker og artikler om internasjonal politikk og økonomi. Eilef A. Meland er førstelektor i offentlig økonomi og forvaltning ved Universitetet i Stavanger. Han har også gjennom verv som stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen erfaring fra offentlig budsjettering og økonomisk politikk.

...lgt å håndtere problemet har variert mellom kulturer og generasjoner ... Undervisningsopplegget - Ung Økonomi ... .Fra de eldste tider har familien og slekten representert det viktigste sikkerhetsnettet for den enkelte og i noen tilfeller har denne plikten vært institusjonalisert gjennom lovverk. Det er positivt at Statistisk sentralbyrå nå har utarbeidet helhetlige beregninger for velferdsstatens utfordringer som er bygget på langt mer realistiske forutsetninger enn tidligere analyser. ... ettersom den svarte økonomien vokser og innsatsviljen synker. I ... Plattform - For Velferdsstaten ... . ... ettersom den svarte økonomien vokser og innsatsviljen synker. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2019/2020 Studiehåndbok Emner HHS Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsfag Institutt for organisasjon, ledelse og styring Emnemappe MPA MPAR4008/1 Velferdsstatens politiske økonomi I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 2009. Avgitt til Justis- og politidepartementet 6. juni 2011. Velferdsstatens framtid. 30. september 2008 kl. 2.00. Chrysostom ... samfunnets lover og regler er direkte innsprøytninger i de statsannsattes private økonomi som de deler ut til familie og ... Sitat - Velferdsstatens fremtid i fare. De færreste prosjekter, selv de med god likeverdighet, er feilfrie. Når dingsene kommer og tar deg. ... SSB: Veksten i norsk økonomi fortsetter. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april sammenlignet med forrige periode, ... VELFERDSSTATENS MULIGE VENDEPUNKT: «"Velferdsstaten står overfor problemer", skriver Jon Hustad i sin bok «Farvel, Norge», som ble lansert på Civitas frokostmøte tirsdag. Et stort antall ......