Sorg hos barn E-bok


Sorg hos barn - Atle Dyregrov pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Atle Dyregrov
ISBN: 9788245005677
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,11

FORKLARING:

Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner. I boken gis det mange praktiske råd og retningslinjer for hvordan barn best kan ivaretas i forbindelse med dødsfall som rammer den nærmeste familie eller vennegruppe. Dette omfatter råd om hvorvidt barna skal se den døde, delta i begravelsen, få fortalt alle omstendigheter rundt dødsfallet osv., og hvordan eventuell deltagelse og samtale kan legges til rette. Ivaretakelse av barna i skolen og barnehagen er viet spesiell plass. Boken vil være nyttig for både foreldre, besteforeldre og andre voksne som har ansvar for barn som opplever sorg, og dessuten lærere, førskolelærere og andre som i sitt yrke møter barn i sorg. Dr.philos. Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken, Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Gjennom en rekke arbeider har Dyregrov vektlagt betydningen av å ivareta barn som sørger. Da boken første gang ble utgitt, var det den første norske bok på området. Den har blitt oversatt til en rekke språk, inkludert engelsk og russisk. Dyregrov har også arbeidet internasjonalt, spesielt med UNICEF og høykommissæren for flyktninger, med barn og personell i krigs- og katastrofesituasjoner.

... Barn sørger på forskjellig vis. Der er flere likheter enn ulikheter mellom voksne og barns sorg ... Sorgreaksjoner hos barn og ungdom - Kreftforeningen ... . De samme savn og lengsler, de samme "rare" tanker og mektige følelser som sees hos voksne, kan oppleves av barn som mister en kjær person. Men barns reaksjoner er i stor grad avhengig av den Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller v ... PDF Foreldrehefte - Udir ... . Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner. I boken gis det mange praktiske råd og retningslinjer for hvordan barn ... Et viktig poeng hos Braarud og Nordanger er forståelsen for at traumatisering kan forklares som fravær av positive samspillserfaringer i kombinasjon med tilstedeværelse av negative samspillserfaringer. Når et barn opplever dette i stor nok grad, vil barnet kunne bli sterkt preget av dette - eller sagt med ord: traumatisert. Sorg hos barn og ungdom Sorgreaksjoner og råd for hvordan du kan hjelpe dem i sorgen. Vanlige reaksjoner i sorgen: Uvirkelighet - dette skjer ikke! Følelsesmessig nummenhet; Uvisshet - hva kommer til å skje fremover? Fornekting - dette kan ikke være sant! Bekymring, angst og uro; Barna som innehar individuelle beskyttelsesfaktorer som lett, sosialt og utadvendt temperament, er det ofte lettere å skape gode og nære relasjoner med. Mens de barna med høyt temperament og sosiale utfordringer kan det være utfordrende å danne gode relasjoner med. Det kan være mange grunner til at det oppleves slik for personalet, og utfordringene kan ligge både hos barnet og hos ... Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner. Du skulle vært her. En liten bok om kjærlighet, barn og sorg Når noen i familien har alvorlig sykdom rammer det hele familien. Barn som er pårørende er spesielt sårbare. Boken handler om følelser og reaksjoner, og om kjærlighet og respekt hos en far, en mor, en storesøster, en storebror og en lillesøster. Noen barn kan i slike sorgreaksjoner også kreve mye oppmerksomhet av foreldrene, påpeker Jan Ivar Røssberg. Alle barn reagerer ulikt ved sorg, men generelt svinger det mer hos barn enn hos voksne. - Barna kan være opptatt i lek det ene øyeblikket og triste det neste, forteller Helene Mehl....