Hermeneutikk E-bok


Hermeneutikk - Thomas Krogh pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-18
FORFATTER: Thomas Krogh
ISBN: 9788205477612
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,22

FORKLARING:

...opptar i seg impulser fra Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl og Martin Heidegger, var Gadamer tidens fremste representant for hermeneutikken ... Klassekampen.no | Mistankens hermeneutikk ... .Den hermeneutiske metode er ifølge Gadamer den eneste adekvate metode i humanistiske disipliner hvor empiriske og naturvitenskapelige metoder er uegnet. Hermeneutikk (gresk: hermeneuein, «å forklara») er eit sett med teoriar som omhandlar prosessen å fortolka ein tekst og å skapa meining av denne.Hermeneutikken søkjer ei medvitsgjering over denne prosessen, og den føreslår også framgangsmåtar for tolking. (Ordet tekst blir he ... Gadamers hermeneutikk - Sykepleien ... .Hermeneutikken søkjer ei medvitsgjering over denne prosessen, og den føreslår også framgangsmåtar for tolking. (Ordet tekst blir her brukt i utvida form, og gjeld alle former for bodskap.) ... Mistankens hermeneutikk er en tolkningsmetode hvor en ikke tar aktørers utsagn for «pålydende», men systematisk leter etter skjulte bakenforliggende intensjoner. Særlig benyttes tolkingsstrategien for å utøve ideologikritikk ved å vise at det som tilsynelatende er gode intensjoner egentlig er kamuflerte særintersser, falsk bevissthet eller skjult ideologi. Hermeneutikk dreier seg om tolking eller interpretasjon, om å avdekke ein underliggande samanheng eller ei djupare meining i handlingar, tekstar, kunstverk og liknande kulturuttrykk. I denne boka gir Nils Gilje ei brei innføring i dei mest sentrale tradisjonane og retningane innan hermeneutisk tenking, med vekt på korl Hermeneutikk kalles ofte for fortolkningslære. Den handler om fortolkning og forståelse av tekster og fenomener, og om hva som er gode fremgangsmåter for å oppnå god forståelse og gyldige fortolkninger. Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Metodene omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materiale fra samtale, observasjon eller skriftlig tekst. Fenomenologi betyr "læren om fenomenene". Fenomenologi handler om det som viser seg. Altså det synlige. Den utforsker det subjektive perspektivet; Det å studere mennesket må gjøres utfra menneskets subjektive virkelighetsoppfatning. Hermeneutikk betyr læren om å fortolke og å forstå. Pris: 335,-Legg i handlekurv Pris: 335,-Legg i handlekurv I denne korte innføringsboken skisseres hermeneutikkens historiske opprinnelse og dens utvikling fra antikken og fram til det 20. århundret. I boken gjengis ulike ... Hermeneutikk, også kalt aktørperspektivet, er den strake motsetning av det analytiske perspektivet (positivismen), og er basert på en ren humanistisk vitenskaps forståelse.Mens positivistene vektlegger å forklare og finne sannheten, vektlegger hermeneutikken fortolkning og forståelsen gjennom refleksjon. Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk) Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på). Gadamers hermeneutikk. Mange analysemodeller er utviklet som ulike forklaringsmodeller. Her skal vi presentere en modell som bygger på den tyske filosofen Hans Georg Gadamers hermeneutikk. Vi skal først beskrive hva som skjer på individnivå, ... Mistankens hermeneutikk går da ut på å avsløre de interessene og verdiopp...