Språk er makt E-bok


Språk er makt - Rolv Mikkel Blakar pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-17
FORFATTER: Rolv Mikkel Blakar
ISBN: 9788253028514
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,91

FORKLARING:

Forfattaren hevder at språket ikkje er eit nøytralt middel til samhandling, kommunikasjon og informasjonsformidling. Språket er eit maktmiddel. Blakar viser at språkbruken avspeglar og uttrykker ulike interesser og perspektiv, han analyserer ei rekke språklege makt- og virkemidlar, og gir det teoretiske grunnlaget for at språk nødvendigvis er makt. Boka kom ut første gong i 1973, og sentralt stod då Blakars påvising av korleis språket fungerte kvinneundertrykkande. Denne utgåva set som den førre eksempla frå den tida i perspektiv, og har også ein større kommunikasjonsteoretisk del. I tillegg til ei omfattande ny innleiing, har utgåva dessutan eit nytt kapittel som presenterer analysemetodar utvikla for å gjere nytte av potensialet i moderne datateknologi som analysereiskap. Har arbeidsoppgåver og litteraturlister.

...sasjoner eller stater. En klassisk og mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber (1864-1920): «Makt ... Språk er makt - Sykepleien ... ... Språket er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å kommunisere. Ikke mange av oss tenker over hvordan vi utøver makt gjennom språket. Boka Språk er makt er like aktuell i dag som da den ble gitt ut. Psykologen Rolv Mikkel Blakar ga ut boka Språk er makt i 1973. Den er senere utgitt i en rekke opplag og… Språk er makt er en norsk sakprosabok fra 1973, skrevet av Rolv Mikkel Blakar, professor i psykol ... Språk er makt - Agenda Magasin ... . Den er senere utgitt i en rekke opplag og… Språk er makt er en norsk sakprosabok fra 1973, skrevet av Rolv Mikkel Blakar, professor i psykologi.Boka har blitt gjenutgitt i alt 6. utgaver, senest i 2006 (ISBN 82-530-2851-2).Boka handler om språkpsykologiske og språksosiologiske emner, og det er sagt at «boka opna eit nytt perspektiv på språk og vart raskt eit munnhell».. Et hovedmål for Blakar var å synliggjøre hvordan ... I sluttrapporten fra Makt- og demokratiutredningen (2003) er det et eget kapittel som handler om språket. Her heter det bl.a.: «Språk er makt. Begreper og meningskategorier former oppfatninger av virkeligheten, påkaller følelser og gir assosiasjoner. I interessekamp mellom grupper kan noen få et overtak gjennom begreper og bruk av språk. Språk skaper frykt. Språk har ikke bare makt til å mobilisere tilhengere. Språk kan også skape og forsterke frykt; det kan skape fiendebilder med reell innflytelse på politikk og på menneskelig interaksjon. Et godt eksempel på dette er «krigen mot terror». Det som menes med at språk er makt er at man kan bruke språk til så mye. I måten vi omtaler og snakker til hverandre kan vi blant annet bruke det til å framheve seg selv, trykke andre ned, og skape avstand mellom seg selv og noen andre. Nedenfor kan du lese mer om hersketeknikker, som er et eksempel på hvordan språk er makt. Språk er makt. Fruktbar og perspektivrik innføring i et felt i medgang. 10. mars 2008 kl. 1.00. Kåre Bulie. Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter. Språk er makt Språk er menneskenes måte å kommunisere med hverandre på, dette kan gjøres på mange måter. Vi kan kommunisere ved hjelp av tale, skriftspråk eller tegnspråk. For å kunne kommunisere er vi nødt til og forstå hverandre. Misforståelser oppstår lett dersom for eksempel mennesker som snakker forskjellig språk skal kommuni...