Ernæring E-bok


Ernæring - Kjersti Sortland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-08
FORFATTER: Kjersti Sortland
ISBN: 9788245018417
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,17

FORKLARING:

Ernæring - mer enn mat og drikke er en lærebok som først og fremst er beregnet på studenter som tar bachelorgrad i sykepleie. Boken kan brukes gjennom alle tre studieårene. Andre helsearbeidere kan også ha nytte av den. Det er en hovedtanke i boken at ernæring er et grunnleggende behov som sykepleier har ansvar for. Når Ernæring - mer enn mat og drikke nå foreligger i femte utgave, er alle kapitlene revidert og oppdatert. Noen av kapitlene er omstrukturert. I tillegg til grunnleggende ernæringskunnskaper tar boken for seg kosthold ved ulike sykdommer og sykdomstilstander, og i forhold til ulike aldersgrupper. Den fokuserer også på ernæringens betydning for å forebygge sykdom og underernæring. De nye kostrådene fra Helsedirektoratet er inkorporert i boken. Hvert kapittel følges av studiespørsmål og sykepleiefaglige problemstillinger, og lærestoffet er godt illustrert med figurer og tabeller. Boken inneholder også aktuelle internettadresser. Kjersti Sortland er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun har undervist sykepleierstudenter i ernæring i mange år, og har deltatt i ulike prosjekter knyttet opp mot ernæring.

...råd for transplanterte. Kostråd ved dialyse Ernæring gir fordypning innen anatomi, fysiologi, humanernæring, immunologi og matvareallergi ... Ernæring - Helsebiblioteket.no ... . De tre første semestrene følger begge studieretningene de samme fagene. I løpet av disse semestrene tar du grunnleggende emner i matematikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi i tillegg til ex. phil. Studentane skal læra korleis kroppen er oppbygd og fungerer, og korleis energi og næringsstoff blir omsett hos friske menneske. Dei lærer om næringsstofftilrådingar og kostråd, og korleis mat og ernæring kan brukast til å førebyggja sjukdom, og får kjennskap ... Ernæring - undervisningsmateriell | Informasjonsmateriell ... ... . Dei lærer om næringsstofftilrådingar og kostråd, og korleis mat og ernæring kan brukast til å førebyggja sjukdom, og får kjennskap til korleis ernæring kan brukast i behandlinga av dei store folkesjukdomane. Proteiner er den mest varierte gruppen av kjemiske forbindelser i kroppen. Et gjennomsnittsmenneske inneholder rundt elleve kilo protein. I mange celler utgjør proteiner halvparten eller mer av tørrstoffet, og i alle celler hos dyr og planter er de grunnleggende livsprosessene knyttet til proteiner. Proteiner brytes kontinuerlig ned og kan ikke lagres i kroppen. Gjennom flere år har hun gjort en solid innsats for at de eldre skal få sunn og smakfull mat og drikke. Hun gir oss gode råd og tips om hvordan maten bør tilberedes, og hva vi bør være bevisst på når det gjelder eldre og ernæring. Dessuten har måltidene en sosial verdi som er helsefremmende i seg selv og som øker livskvaliteten. Kunnskapsressurser for helsepersonell om ernæring. Oppsummert forskning. Cochrane reviews - Endocrine & Metabolic; Kognitive terapier rettet mot endring av to eller flere levevaner samtidig: en systematisk oversikt Dette er studiet for deg som er interessert i mat og kosthold. I studiet lærer du mer om hvordan maten vi spiser påvirker helse og livskvalitet. Årsstudiet i ernæring, mat og kultur gir deg grunnleggende kunnskap om mat, kosthold og ernæring i et helse- og miljøperspektiv. Smågruppeundervisning i klinisk ernæring; Det er satt opp 21 obligatoriske aktiviteter i timeplanen. Studentene må være til stede på minst 17 av disse. Ved mindre enn 17 fremmøter uten gyldig forfall mistes retten til å gå opp til eksamen. Sykdom må dokumenteres med legeattest for å få godkjent gyldig forfall. Matglede med lavFODMAP av Julianne Lyngstad. Godt for Magen - medlemsportalen for deg med IBS og sensitiv mage. Dette har jeg gledet meg sånn til å fortelle deg mer om: Jeg har startet en medlemsportal for deg med irritabel tarm og sensitiv mage Det er så gøy å endelig være i gang, og jeg har stor tro på at medlemsportalen vil være til god hjelp for deg som sliter med magen framover. Klinisk ernæring Christine Henriksen, Cathrine Borchsenius, Kjetil Retterstøl. Sykdom relatert til ernæring er én av de aller største utfordringene i dagens helsevesen, og fagområdet tar tak i disse utfordringene og legger særlig vekt på ernæring til syke mennesker. Mat og måltider er sentralt for alle. Et sunt kosthold er en viktig forutsetning for god helse og en helsefremmende livsstil. Årsstudium i mat, ernæring og helse retter seg mot deg som er interessert i å øke kompetansen din om mat, ernæring og helse. Studiet egner seg også for lærere og andre profesjonsutøvere som ønsker utdanning innen fagområdet. Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Dette studiet gir deg rettleiingskompetanse i kosthald og ernæring i samband med fysisk aktivitet, idrettsprestasjonar, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat. ernæring for idrettsutøvere som ønsker å øke muskelmasse. Rådene tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og praktisk erfaring med oppfølging av toppidrettsutøvere ved Olympiatoppen. Innledningsvis gis det en oversikt over ulike treningsmetoder, retningslinjer og løftetekniske momenter innenfor Ernæring Riktig kosthold er essensielt for å bli frisk av utbrenthet. Etter rovdriften er kroppen tom for krefter og ressurser, og trenger å bygge seg opp igjen. Optimale ernæring bør prioriteres høyt under rekonvalesensperioden, og en ernæringsekspert kan være til god hjelp. Arbeid med ernæring og helse for denne sårbare gruppen vil i tiden framover måtte legge betydelig større vekt på forebyggende ernæringsarbeid. Dette vil kreve: Økt kompetanse på ernæring både hos tjenesteytere og tjenestemottakere; Enkle rutiner for helsesjekk som vekt og liv og hoftemål Høyt kolesterol, røyking, overvekt, høyt blodtrykk og psykososialt stress anslås å være de viktigste risikofaktorene for hjerte-karsykdom. Tre av disse faktorene lar seg påvirke gjennom kosten. Les mer hos Apotek 1. Hvis barnet må få ernæring med sonde i mer enn 1 måned, vil man overveie å anlegge en sonde direkte gjennom mageskinnet inn til magesekken. Det gir ingen plager fra nese og svelg. Noen barn kan få kvalme og en fornemmelse av å være oppfyllt i magesekken ved ernæring med sonde, og det kan være nødvendig å gi barnet medisin mot kvalme....