Smertepsykologi E-bok


Smertepsykologi - Egil A. Fors, Tore C. Stiles pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-04-21
FORFATTER: Egil A. Fors, Tore C. Stiles
ISBN: 9788215024028
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,67

FORKLARING:

Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? «[...] alle legekolleger, uansett fagfelt, har svært godt av å lese den.»«Tidsskriftet Den norske legeforening»Forfatterne tar for seg grunnlaget (rasjonalet) for hvorfor psykologi er viktig i smertehåndteringen. Her drøftes temaer som nevropsykologiske aspekter ved smerte, kommunikasjon med smertepasienter i en psykologisk kontekst, kognitiv atferdsterapi ved smerte, hypnose og visualisering, mindfulness og «mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR), aksept og forpliktelsesterapi (ACT), korttids intensiv psykodynamisk terapi og nettbasert psykologisk behandling av smerte. Boken er skrevet for leger og psykologer som arbeider innenfor psykisk helsevern, sammensatt smerteproblematikk, med rehablitering og fysikalsk medisin, og for studenter i medisin, psykologi og sykepleie.Egil A. Fors er professor dr. med. i allmennmedisin ved ISM/DMF/NTNU, spesialist i psykiatri og leder av Norsk Atferdsmedisinsk forening. Tore C. Stiles er professor i klinisk psykologi ved NTNU og Universitetet i Oslo. Bokens øvrige bidragsytere er: Borrik Schjødt, Arne Tjølsen, Jan Henrik Rosland, Nils Inge Landrø,Tormod Landmark, Silje E Reme, Henrik B Jacobsen, Petter C Borchgrevink, Arnstein Finset, Linn Heidi Lunde, Ulrich Schattel, Sigmund Gismervik, JoAnne Dahl, Svein Øverland, Heidi Trydal, Gunnar Rosén, Hilde Eide, Andréa Nes og Tom Eide.

...dtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? «[ ... Helhetsperspektiv på smerte - Sykepleien ... ...] alle legekolleger, uansett fagfelt, har svært godt av å lese den.» Kjøp Psykologisk ryggsmertebehandling fra Bokklubber Ryggsmerter er et av de vanligste smerteproblemene i Norge i dag. Ettersom smertene hindrer mange i å stå i arbeid, er lidelsen i tillegg til å være en stor belastning for den enkelte, også et betydelig samfunnsproblem. Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal ... Smertepsykologi - Egil A. Fors, Tore C. Stiles - heftet ... ... . Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal være anvendbart i praktisk arbeid. Smerte og smertebehandling er viet stor plass med egne kapitler om smertediagnostikk, patofysiologi, molekylærgenetikk, smertepsykologi, medikamentell behandling, invasiv smertebehandling og behandling av ikke-malign smerte. Smertepsykologi - betydningen av psykologiske faktorer for smerte. Kronisk utmattelse - risikofaktorer og behandling. Religionspsykologi - psykologfagets holdninger til tro. Bakgrunn. 2016-present Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 2013-present Psykolog, Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus Smertepsykologi (Heftet) av forfatter Egil A. Fors. Helse- og sosialfag. Pris kr 393 (spar kr 56). Se flere bøker fra Egil A. Fors. Vår pris 449,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? «[...] alle legekolleger, uansett fagfelt, har svært godt av å lese den.».. Smertepsykologi er skrevet av to klinikere som har lang erfaring, og det er lett å skimte et sterkt engasjement for feltet og omsorg for pasientene. Det handler om smerten, ikke om å psykologisere eller å bortforklare smerten. Sentrale temaer i forskningen hennes inkluderer arbeidsrehabilitering av pasienter med langvarige smerter, forebygging av post-operative smerter, smertepsykologi og arbeid og psykisk helse. Reme underviser også et bredt spekter av studenter og helsepersonell innen helsepsykologiske temaer som arbeidshelse og rehabilitering, kroniske smerter og smertepsykologi, stress og mestring. Smertepsykologi (Heftet) av forfatter Egil A. Fors. Pris kr 393 (spar kr 56). Se flere bøker fra Egil A. Fors. Smertepsykologi er et nokså nytt felt, og det er ikke alle allmennleger som kan mye om det enda. Både medisinstudenter og psykologistudenter forteller om det samme, sier Fors. - Medisinstudentene lærer nesten ingenting om psykologiske mekanismer. Og psykologistudentene lærer ikke nok om fysiske tilstander. Smertepsykologi henvender seg til helsearbeidere som arbeider med pasienter med kroniske ikke-kreftrelaterte smerter. Den er en antologi hvor ulike fagfolk i feltet har beskrevet forskjellige metoder for behandling av kronisk smerte, inkludert medikamentell behandling. Smertepsykologi book. Read reviews from world's largest community for readers. Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspekti... Konferansen har mye smertepsykologi på programmet, på høyt nivå internasjonalt, noe som gjenspeiler utviklingen i smertefeltet generelt. Les andre blogginnlegg om helsepsykologi. Nevropsykologi. Nevropsykologien har også gjort seg markert i smertefeltet. Hilland, Eva; Landrø, Nils Inge; Harmer, Catherine; Browning, Michael; Maglanoc, Luigi Angelo & Jonassen, Rune (2019). Attentional bias modification is associated with fMRI response toward negative stimuli in individuals with residual depression: a randomized controlled trial. Smertepsykologi (Heftet) av forfatter Egil A. Fors. Helse- og sosialfag. Pris kr 449. Se flere bøker fra Egil A. Fors. Smertepsykologi er et lite fagfelt, men helsepsykologi og mer spesifikt smertepsykologi er et felt som vokser og som sannsynligvis vil få mer plass i framtida, skriver Heidi Trydal. Smertepsykologi. På avdeling for smertebehandling tilbys en tverrfaglig utredning til pasienter med sammensatte smertetilstander. Smerte behandles i et såkalt bio-psyko-sosialt perspektiv. 20.05.2020 . Elektrisk stimulering av hjernen kan gi bedre smertelindring. Emnet dekker smertefysiologi...