Lærende organisasjoner E-bok


Lærende organisasjoner - Bjarne Berg Wig pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-07-17
FORFATTER: Bjarne Berg Wig
ISBN: 9788205491489
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,21

FORKLARING:

Boka gir ledere, tillitsvalgte og andre endringsledere kunnskapen som trengs for å gå fra et utdatert system preget av målstyring, byråkrati og hierarki - til et samfunn som fjerner sløsing i alle former og frigjør de enorme og ofte skjulte ressursene som ligger i alle mennesker. Lærende organisasjoner beskriver det nødvendige oppbruddet fra den nåværende mål- og resultatstyringen til ekte lærende organisasjoner og lærende systemer. Boka består av tre deler. Den første delen, «Fortid», tar opp spørsmålet: Hvorfor har vi havnet i dette uføret, og hvordan kommer vi ut av det? Del to, «Nåtid», handler om hvordan vi går fra «innføring av Lean» og kontinuerlig forbedring til å bli en ekte lærende organisasjon. Siste del, «Framtid», spør: Hvordan utvikler vi selvorganiserende og åpne deltakende organisasjoner? En rød tråd gjennom boka er systemtenkning. Systemtenkning er bevissthet om hvordan systemer virker, og om hvordan vi tenker om dem. For å transformere organisasjonene må vi forandre hvordan vi tenker. Boka er for folk som vil bli bedre tenkere.

...il hver enkelt ansatt Dårlig fungerende org ... Dynamiske og lærende organisasjoner - Eirik J. Irgens ... ... . Lavt læringstrykk Mye felles aktivitet, men uklar kobling til arbeidet med barna Lærende organisasjoner har god organisering og høyt ambisjonsnivå 04.02.2014 34 Hvilke kjennetegn? LOS Norge er en frivillig, ideell organisasjon for utvikling av lærende organisasjoner og lærende arbeidsliv i Norge. Våre arbeidsområder er. Studier og deling av beste praksis, Læringssirkler for felles trening og kunnskapsutvikling Gjensidig måling av arbeidspraksis og deling av god praksis Internasjonalt samarbeid, Lærende organisasjoner beskriver det nødvendige oppbruddet fra den nåværende mål- og resultatstyringen til ekte lærende organisasjoner og lærende systemer. Boka består av tre deler. Den første del ... Lærende organisasjon - eStudie.no ... . Boka består av tre deler. Den første delen, «Fortid», tar opp spørsmålet: Hvorfor har vi havnet i dette uføret, ... En lærende organisasjon Gjennom individuelt studieløp, iBLU, utdannes flere barnehagelærere. iBLU er en individuell karrierevei. Samtidig vil barnehagens egen kompetanse bli aktivert og utfordret, og bidra til at barnehagen etableres som en lærende organisasjon. Perspektiver på organisasjon, organisasjonsforståelse og ledelse: ... Temaene inkluderer utnyttelse av kompetanse for å utvikle organisasjonen i nye retninger, hvordan utvikle en «lærende organisasjon», mobilisering av skjult kompetanse og hvordan legge en plan for kompetanseutvikling. skolen som lærende organisasjon, utnyttelse av handlingsrommet og spenninger og dilemmaer i hverdagen. IV Forord Denne oppgaven er avslutningen på masterstudiet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. En lang reise mot en mastergrad i utdanningsledelse nærmer seg slutten. Ideen om lærende organisasjoner er basert på teorier om organisatorisk læring, som først og fremst har sett på de prosesser som er involvert i individuell og kollektiv læring i organisasjonen. Litteraturen om lærende organisasjoner er mer handlingsorientert, mer rettet mot det som kan identifisere og fremme kvaliteten på læreprosessene; modeller og metoder for å skape endring (25)....