Innføring i lingvistikk E-bok


Innføring i lingvistikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER:
ISBN: 9788200452737
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,22

FORKLARING:

Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og sosiolingvistikk. Et fyldig innledningskapittel introduserer lingvistiske grunnbegreper og setter språk og lingvistikk inn i en større sammenheng.Denne andre utgaven er grundig revidert.Professor Rolf Theil Endresen, førsteamanuensis Hanne Gram Simonsen og førsteamanuensis Andreas Sveen arbeider ved Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo.

...i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og sosiolingvistikk ... Språkvitskap, bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen ... . Et fyldig innledningskapittel introduserer ... Emner innen nordisk språk og litteratur, irsk, lingvistikk og retorikk ... HON2110 - Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter (5 studiepoeng) 5: HON2120 - Innføring i tverrfaglige forskningsmetoder for honours-studenter ... Kjøp Innføring i lingvistikk fra Bokklubber Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker derm ... Lingvistikk - Wikipedia ... ... Kjøp Innføring i lingvistikk fra Bokklubber Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og sosiolingvistikk. På bachelorstudiet vil du få ei innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklege og kulturelle mangfaldet i den engelskspråklege verda frå mellomalderen til i dag. Du lærer om ulike vitskaplege tilnærmingar til dette mangfaldet, og får fordjupe deg i eit tema du er interessert i. Språket som mening: innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og l… ISBN 9788215005720, 2005, Eva Maagerø . Fra 200,-Kjøp Selg. Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. ISBN 9788251926744, 2010 ... Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og ... Kjøp Innføring i lingvistikk fra Tanum Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og sosiolingvistikk. Du får ei innføring i korleis du kan beskrive ulike språk, du lærer eit språk som står fjernt frå norsk, og du får ei innføring i korleis språk kan analyserast automatisk med ei datamaskin. ... Lingvistikk kan ofte samanliknast med å knekke ein kode. ... Språkmøte er aktuell for alle som er opptekne av og vil vete meir om språkvariasjon og om norsk språk, til dømes studentar i norsk, nordisk, lingvistikk, språkkontakt og migrasjonspedagogikk. Forfattarane er framståande språkforskarar frå NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og ... Standard kjøpsvilkår. Ved forbrukarkjøp gjeld "Lov om opplysningsplikt og angrerett osb. ved fjernsal og sal utanfor fast utsalsstad (angrerettloven)". Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og ... Litteraturliste Språk og kommunikasjon (EXFAC00SK) Høsten 2018 Bokutdrag/artikler - litteraturkiosken.uib.no Bokutdrag Bjerkan, K. M., & Kristoffersen, K. E. (2005). Denne boka er skrevet for kinesiske studenter som skal lære norsk, og for lærere som underviser kinesere i norsk som andrespråk. Deler av innholdet er oversatt til engelsk. Sentrale sider ved norsk fonologi og syntaks beskrives og settes i forhold til mandarin. Dermed har lærer og student et felles tekstlig grunnlag de kan samtale ut fra. På dette grunnlaget kan en integr...