Handling, valg og ansvar E-bok


Handling, valg og ansvar - Lars Steinar Hauge, Silje Haga pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-21
FORFATTER: Lars Steinar Hauge, Silje Haga
ISBN: 9788245016390
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,3

FORKLARING:

Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvordan skal vi leve for å handle på beste måte i denne verden? Slike spørsmål har mennesker undret seg over i flere tusen år, og vi stiller dem fortsatt. ?Handling, valg og ansvar undersøker hvilke svar som gjennom historien har blitt gitt på hva det innebærer å være et handlende, velgende og ansvarlig menneske. Dette er noen av de mest sentrale spørsmål i filosofien og filosofiens historie, særlig innen etikken og moralfilosofien. Forfatterne tar for seg tenkere fra hele filosofihistorien: fra Sokrates, Platon, Aristoteles, Aquinas, Hobbes, Hume, Kant, Marx, Kierkegaard og Nietzsche, til nyere filosofer som Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, John Rawls og Hans Skjervheim. Hvordan man til forskjellige tider har reflektert over slike problemstillinger, har vært betinget av historiske og samfunnsmessige forhold i samtiden. Denne boken er skrevet ut fra en tanke om at kjennskap til hvordan etiske problemstillinger til ulike tider har vært behandlet, kan bidra til bedre forståelse også av vår egen tid og vårt eget liv. Lars Steinar Hauge har magistergrad i filosofi med fagene filosofi, vitenskapsfilosofi og historie. Han har undervist i filosofi og vitenskapsfilosofi i mange år ved Universitetet i Bergen, høgskoler og Folkeuniversitetet, og er for tiden fast ansatt ved NLA Høgskolen i Bergen. Han er også siden 2010 knyttet til Universitetet i Athen som gjesteprofessor i filosofihistorie og vitenskapsfilosofi. Hauge har tidligere utgitt blant annet Tankebaner, bind 1 (1999) og bind 2 (2000), Vitenskap og sannhet (2001), Filosofia (2002), Vitenskap og språk (2005), Demokratiets vugge (2013) og Frihet, ansvar, menneskeverd (2014). Silje Haga er cand. philol. med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen. Hun er fast ansatt som høgskolelektor ved NLA Høgskolen i Bergen og har undervist i filosofihistorie, logikk, etikk og menneskesyn ved NLA siden 2001. Hun er også knyttet til Bergen Arkitektskole som foreleser.

...ene. Ansvar og roller Skole og fagopplæring ... Fra bekymring til handling - Porsgrunn kommune ... . Læreplanverket ... Konsekvensetikken fokuserer på konsekvensene av en handling. Valgene man tar, ... Ungdomstida er fylt av vanskelige valg, og den er gjerne en utømmelig kilde til hverdagsnære problemstillinger. Starte og drive bedrift; Valg av organisasjonsform; Ansvarlig selskap (ANS/DA) Ansvarlig selskap (ANS/DA) ... (ANS) har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for hele gjelden. Solidaransvar betyr at kreditor kan kreve ... Handling, valg og ansvar - Bøker - CDON.COM ... . Solidaransvar betyr at kreditor kan kreve hele gjelden fra en av deltakerne, og så er det opp til deltakerne å gjøre opp seg i mellom. Frihet, valg og handling. ... og ansvaret en har som pedagog til å møte disse situasjonene og legge til rette for utviklingen av den sosiale handlingskompetansen hos elevene. Holdning handler om hvordan vi møter elevene - om vi møter de med det et jeg-det-forhold eller et jeg-du-forhold. Aksjelovens kapittel 6 angir nærmere regler for selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets og daglig leders oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets medlemmer. Og slik er det, som påpekt tidligere, mulig å bryte hverdagslivets skikk og bruk og samtidig gjøre noe som moralsk sett kan være både en ansvarlig og omsorgsfull handling. **** Og med det er jeg tilbake der jeg startet, ved Zygmunt Bauman (1998) og hans beskrivelse av moralens uvisshet. Handling, valg og ansvar undersøker hvilke svar som gjennom historien har blitt gitt på hva det innebærer å være et handlende, velgende og ansvarlig menneske. Dette er noen av de mest sentrale spørsmål i filosofien og filosofiens historie, særlig innen etikken og moralfilosofien....