Rusmiddelavhengighet E-bok


Rusmiddelavhengighet - Pål Kraft pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-05
FORFATTER: Pål Kraft
ISBN: 9788215026268
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,87

FORKLARING:

Hva er rusmiddelavhengighet og hvordan utvikler det seg? Pål Kraft tar for seg sårbarhetsfaktorer, behandling og forebygging av avhengighet, og han presenterer den nyeste forskningen på feltet. Mange avhengige har et mål om å kvitte seg med avhengigheten, men klarer ikke å styre sin kortsiktige atferd mot dette langsiktige målet. Ofte er de fullt klar over at avhengighetsatferden medfører store negative konsekvenser både for dem selv og for andre som betyr mye for dem. Likevel fortsetter de. Nøkkelen til å forstå avhengighet ligger i å forstå dette paradokset. Forfatteren belyser dette problemet ved å forklare historien om en oppstått ubalanse mellom to hjernesystemer: belønningssystemet og kontrollsystemet. Denne ubalansen oppstår i et komplekst samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer. Pål Kraft (f. 1959) er professor og instituttleder ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og professor ved Universitetet i Bergen. Han har master- og doktorgrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi og er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

...å se mennesket heller enn diagnosen (12) ... 2.3 Rusdiagnoser i ICD-10 og DSM-IV - Nasjonal faglig ... ... . For å få informasjon om hvem pasienten er, må sykepleieren snakke med vedkommende og forsøke å få en større forståelse av pasientens situasjon og valg personen tar (18). Hentet fra: Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer Utfordringene som rusmiddelavhengighet medfører, er økende. For de som er rammet, innebærer det vanskeligheter med å delta i arbeidslivet og økt risiko for tap av friske leveår og tidlig død. Kriminalitet, ulykker, drap og selvmord ... Rusmiddelavhengighet - lærebok for helse- og sosialfag ... ... . Kriminalitet, ulykker, drap og selvmord skjer ofte i tilknytning til rusmiddelbruk. Belastningene som … Under følger teksten fra den norske nettutgaven av ICD-10 der den generelle diagnosen for rusmiddelavhengighet er tatt med, men ikke den spesifikke diagnosen for opioidavhengighet som står i den engelske originalversjonen. Skadelig bruk. Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Scores det på 6 av 11 faresignaler er det snakk om «alvorlig rusbrukslidelse». Fagfolk skriver om rusmiddelavhengighet i ny artikkelserie. Sliter du med rusmiddelavhengighet (legale og/eller illegale rusmidler) slik at det går ut over evnen til å mestre hverdagen, kan du få hjelp i ko...