Forståelse, beskrivelse og forklaring; innføring i metode for helse- og sosialfagene E-bok


Forståelse, beskrivelse og forklaring; innføring i metode for helse- og sosialfagene - Dag Ingvar Jacobsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-03-25
FORFATTER: Dag Ingvar Jacobsen
ISBN: 9788276348576
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,94

FORKLARING:

Forståelse, beskrivelse og forklaring gir en innføring i metode. Den viser hvordan kvalitative og kvantitative undersøkelser gjennomføres, og redegjør for fasene i en undersøkelsesprosess. Hovedfokus er lagt på de praktiske problemene studenter står overfor når de skal gjennomføre undersøkelser, og hvordan resultater fra undersøkelser kan presenteres i form av en rapport eller oppgave. I tillegg drøftes etiske problemstillinger relevante for helse- og sosialfaglige undersøkelser.Målet med boken er å sette leseren i stand til selv å kunne gjennomføre enkle empiriske undersøkelser, og stimulere leseren til å oppsøke og anvende forskningsbasert kunnskap i sin yrkesutøvelse. Boken retter seg særlig mot studenter innen helse- og sosialfagene, men egner seg også for alle som vil ha en grunnleggende innføring i en empirisk undersøkelsesprosess.

...rom a library! Forståelse, beskrivelse og forklaring : innføring i metode for helse- og sosialfagene ... Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode ... ... . [Dag Ingvar Jacobsen;] -- Boken gir en grunnleggende innføring i hvordan empiriske undersøkelser gjennomføres, hvilke valg man må ta i ulike faser, og hvordan disse valgene kan påvirke det endelige resultatet. Målet med ... Læreren med forskerblikk (Heftet) av forfatter Dag Ingvar Jacobsen. Utdanningsvitenskap. Pris kr 389. Se flere bøker fra Dag Ingvar Jacobsen. Forståelse, beskrivelse ... Forståelse, beskrivelse og forklaring; innføring i metode ... ... . Utdanningsvitenskap. Pris kr 389. Se flere bøker fra Dag Ingvar Jacobsen. Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2. utg.). Kapittel 1-3, 6-7, 10-12 Greenhalgh T. (2012). Att ... ters evne til å gjøre rede for, drøfte, vise kritisk refleksjon og faglig forståelse bør til-legges ... kjennetegnes av at kandidaten gir en god beskrivelse av flere ulike former ... Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sos… ISBN 9788276348576, 2010, Dag Ingvar Jacobsen Fra 90,- Kjøp Selg Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2. utg.). Kapittel 1-3, 6-7, 10-12 Greenhalgh T. (2012). ... ters evne til å gjøre rede for, drøfte, vise kritisk refleksjon og faglig forståelse bør til-legges mest vekt. Helse- og omsorgsdepartementet (4) peker på forskning og innovasjon som en forutsetning for en kunnskapsbasert og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for forskning beskrives ved at «det må sikres høy kvalitet og relevans i utdanning, og disse må så langt som mulig baseres på forskningsbasert kunnskap» (4,8). "Forståelse, beskrivelse og forklaring : innføring i metode for helse- og sosialfagene" af Jacobsen Dag Ingvar - Hæftet bog (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). På norsk. . Vejer 300 g. 294 sider. Medisin- og helsefag. Mette Holme Ingeberg, Dag Willy Tallaksen og Børge Eide. Mentale knagger En innføring i psykisk helsearbeid. Kr 449,227 s. (hft.) 2006 978-82-7950-068-1 Jacobsen, Dag Ingvar (2003). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. ISBN: 8276345123. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 238. Jacobsen, Dag Ingvar (2003). "Vi har det saa greit...." En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon i 30 norske kommuner. ISBN: 8292028722. Showing all editions for 'Forståelse, beskrivelse og forklaring : innføring i metode for helse- og sosialfagene' Sort by: Date/Edition (Newest First) Date/Edition (Oldest First) Updating results ... Jacobsen, Dag Ingvar (2003). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. Kile, Svein (1990). Helsefarlige ledere og medarbeidere. Oslo: Hjemmets bokforlag AS. Lasch, Christopher (1979). Den narsissistiske kultur. Norsk utgave (1982) Oslo: Pax ... Og eg ser på deg. Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Einar Aadland. Universitetsforlaget. (2004). Forskningsprosessen - kvalitative og kvantitative perspektiver Henny Olsson, Stefan Sörensen. Gyldendal forlag. (2003). Forståelse, beskrivelse og forklaring - innføring i metode for helse- og sosialfagene Dag Ingvar Jacobsen. Hva mener brukerne? (Heftet) av forfatter Dag Ingvar Jacobsen. Helse- og sosialfag. Pris kr 236 (spar kr 33). Se flere bøker fra Dag Ingvar Jacobsen. Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag: ... Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i metode for helse- og sosialfagene. Dag Ingvar Jacobsen. Bare skriv! Praktisk veiledning i oppgave- og fagskriving. Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i metode for helse- og sosialfagene (2013), 2.utgave- 300kr SOLGT!! Forebyggende helsearbeid: Folkehelsearbeid i teori og praksis (2010), 3....