Sølendet naturreservat i Røros E-bok


Sølendet naturreservat i Røros - Asbjørn Moen, Dag-Inge Øien pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-04
FORFATTER: Asbjørn Moen, Dag-Inge Øien
ISBN: 9788232100354
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,23

FORKLARING:

Sølendet ble i mange hundre år, helt fram til 1950, brukt til utmarksslått. Området er dominert av rik myr- og engvegetasjon som ga store høyavlinger. Etter fredningen i 1974 er 1,6 km² restaurert som slåttemark. Naturreservatet, med tre høyløer og to slåttebuer framstår i dag som et levende og variert kulturlandskap som kan oppleves gjennom to naturstier. Sølendets kalkrike jord, og kilder som tømmer kalkrikt vann ut over myrene, gir grunnlag for stor planterikdom. Spesiell interesse er knyttet til orkidéene som preger området i blomstrings tida. Orkidéen svartkurle (Nigritella nigra) har et av sine viktigste voksesteder her. Endringer i naturtypene, med og uten slått, studeres i faste prøveflater. Gjennom langtidsstudiene som har pågått i 35 år er det skaffet kunnskap om naturtypenes variasjon og produksjon. Det er gjennomført en rekke forskningsprosjekter, bl.a. fire doktorgrads arbeider i botanikk. Kunnskap fra forskningen, inkludert erfaringer fra tradisjonell bruk gitt av grunneierne, og egne erfaringer fra naturovervåking, forvaltning og formidling presenteres i dette heftet. Skriftserien Bli med ut! er et samarbeid mellom Akademika forlag og NTNU Vitenskapsmuseet med formål å formidle emner knyttet til dyre- og planteliv i Midt-Norge.

...idling i 40 år' av Asbjørn Moen fra Norges raskeste nettbokhandel ... Sølendet naturreservat i Røros - Asbjørn Moen - Paperback ... ... . Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788232100354 Botanisk vandring på Sølendet naturreservat Mandag 3. juli kl. 12 inviterer vi til ÅPEN DAG på Sølendet, med botanisk vandring rundt i naturreservatet. Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engeslåttlandskap, der blant annet hele 12 orkidèarter preger det spesielle kulturlandskapet. Sølendet naturreservat med tilgrensende områder har ca. 25 % av ... Sølendet og Tågdalen Rapport 2015 ... . Sølendet naturreservat med tilgrensende områder har ca. 25 % av alle kjente individer av den sterkt trua, rødlista orkideen svartkurle. Skjøtsel med slått og beitedyr virker positivt. Det er åtte rødlista plantearter i reservatet, tre moser (grassigd, snøgulmose, torvflik) og fem karplanter (høstmarinøkkel, handmarinøkkel, huldrestarr, svartkurle, kvitkurle). Sølendet Naturreservat-orkideenes paradis Kilde: Velkommen til Sølendet. Naturreservatet ble oppretta i 1974 og dekker i dag 3064 daa (mål). Sølendet er et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Omlag halvparten av arealet er slik myr, resten er hovedsakelig skogdekt eng og hei. Sølendet naturreservat i Røros:forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Pris: 215. Frakt på varen: 59,-Tweet: Tilgjengelighet: 4-7 dagers leveringstid Sølendet ble i mange hundre år, helt fram til 1950, brukt til utmarksslått. Området er dominert av rik myr- og engvegetasjon som ga store høyavlinger. Røros kommune (ved naturforvaltar Hans Iver Kojedal) er sentrale i arbeidet med forvaltninga i reservata. Skjøtsel av dei rike områda like nedanfor Sølendet naturreservat vert gjort i samarbeid med grunneigar Per Hjort. Takk til alle som har medverka i 2015. Open dag på Sølendet hadde i 2015 40 deltakarar. Og til Søle...