Inkluderende arkitektur E-bok


Inkluderende arkitektur - Camilla Ryhl, Karin Høyland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-07
FORFATTER: Camilla Ryhl, Karin Høyland
ISBN: 9788245022643
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,94

FORKLARING:

Begrepet universell utforming er nå godt etablert innen arkitekturfaget. Men det er stadig behov for å diskutere og videreutvikle det i et arkitektonisk perspektiv. Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle de gode inkluderende løsningene? Hvordan kan vi nyansere, forstå ulike brukerbehov og perspektiver, og oversette denne forståelsen til konkrete løsninger, slik at den arkitektoniske kvaliteten faktisk økes? Gjennom å tydelig formulere hva vi ønsker det fysiske skal støtte (intensjon) og hvilke konkrete løsninger som er mulige, mener vi at det kan bidra til mer bevisste beslutninger i designprosessen. Denne boken setter søkelyset på universell utforming som arkitektonisk begrep og metodisk tilnærming. Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen. Inkluderende arkitektur er et overordnet begrep, som sammen med begrepet universell utforming skal ivareta alle viktige aspekter i en faglig diskusjon. Boken består av tre deler som kan leses samlet eller uavhengig av hverandre: en teoridel, en eksempeldel og en del om brukersentrerte arbeidsmetoder. Boken kan brukes som inspirasjon, danne utgangspunkt for faglige drøftinger og som verktøy for å få økt kjennskap til ulike brukerbehov. Boken gir nyttig kunnskap for arkitektstudenter, arkitekter og andre som bestiller bygg eller deltar i prosjekteringsprosessen. Camilla Ryhl er utdannet arkitekt MAA og arbeider som seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København. Hun har tidligere vært ansatt som professor i universell utforming ved Bergen Arkitekthøgskole. Ryhl har i sin forskning fokusert på kryssfeltet mellom sanselig funksjonsnedsettelse og arkitektur. Hun har spesialisert seg på universell design i utformingen av bygg. Spesielt betydningen av arkitekturens sanselige kvaliteter i forhold til opplevelse og deltakelse. Karin Høyland er utdannet sivilarkitekt MNAL og jobber som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og som førsteamanuensis ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU. Høyland har gjennomført en rekke forskningsprosjekter der man studerer ulike brukeres erfaringer med bygg og steder. Hennes faglige interesser ligger i å bidra til at fysiske omgivelser kan brukes av flere, og bygger på kunnskap om bruk og opplevelser sett fra ulike perspektiver. Dette er innsikt som kan danne grunnlag for innovasjon og utvikling av nye løsninger.

...amarbeidet med Forsvaret og en rekke andre fagområder om å restaurere et gammelt skytefelt, så det kommer tilbake til sin opprinnelige tilstand ... Spørreundersøkelse om arkitekters holdninger til ... ... . Inkluderende arkitektur - metoder for evaluering. Studiepoeng 0; Undervisingssemester Vår; Emnekode KMD-MAD-308; Talet på semester 1; Ressursar. Timeplan; Mål og innhald Kurset vil ta for seg emnene: Bygninger brukskvalitet/Usability - hva inneholder det begrepet/tenkingen. Brukskvalitet for hvem? Frokostmøte: Inkluderende arkitektur i sentrumsutvikling. Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle gode og inkluderende ... Inkluderende arkitektur - byrom og boformer (opptak ... ... . Brukskvalitet for hvem? Frokostmøte: Inkluderende arkitektur i sentrumsutvikling. Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle gode og inkluderende løsninger i bolig- og områdeplanlegging? Det er tema for høstens første Bærekraftig frokost. Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen. Inkluderende arkitektur er et overordnet begrep, som sammen med begrepet universell utforming skal ivareta alle viktige aspekter i en faglig diskusjon. Dette handler den nye boka «Inkluderende arkitektur» om. Forfatterne Camilla Ryhl og Karin Høyland, begge selv arkitekter, er opptatt av Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn bare mennesker med nedsatt funksjonsevne. Camilla Ryhl skriver også mye om de sanselige sidene ved universelt utformet arkitektur. Landskap & arkitektur. Garderobehuset på Solvik. Lavmælt og helhetlig løsning som tiltaler alle - med begrensede... Hamaren Aktivitetspark . Parken er i umiddelbar nærhet til barnehage, skole, eldre- og sykehjem. Inkluderende design og arkitektur involverer mennesker med ulike aldre, kulturer og fysiske forutsetninger i en utviklingsprosess. Mangfoldet gir større brukerinnsikt og kan bidra til innovative - og lønnsomme - løsninger. I følge McKinsey gjør selskap med større spredning i alder og etnisitet det bedre også finansielt. Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge? NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Ledende kapasiteter innen både arkitektur og inkluderende design har bidratt til boken som DOGA nå har lansert. Medredaktør Rama Gheerawo er administrerende direktør for Helen Hamlyn Centre for Design ved Royal College of Art i Storbritannia, som har sørget for en inkluderende og tverrfaglig tilnærming i nærmere 300 designprosjekter siden senteret ble grunnlagt i 1991. DOGA: Inkluderende arkitektur - boklansering og debatt I forbindelse med lansering av en ny praktisk bok om brukerinvolvering når det gjelder design, arkitektur og byrom, har DOGA invitert et internasjonalt ekspertpanel der den grafiske designeren Mauren Valfort vil snakke om Principles for inclusive graphic design. Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi rapporterer årlig til departementet på bruken av midlene. Nå er årsrapporten for 2019 klar....