Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens E-bok


Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens - Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-01-10
FORFATTER: Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen
ISBN: 9788280613219
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,4

FORKLARING:

Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger til grunn for en vellykket implementering. Dersom teknologi skal være endel av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere teknologi i den daglige driften. Temaheftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet omhandler spesielt velferdsteknologi til personer med demens og deres pårørende, og kan sees som et supplement til opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som er utarbeidet av KS og SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer med demens. Målet er å vise mulighetene og å heve kompetansen om bruk av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler for denne pasientgruppa og deres pårørende.

... … Hjelpemidler for personer med demens ... PDF Demensprosjekt - SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og ... ... . ... Det er den kommunale ergoterapeuten som har som oppgave å bistå med å finne hjelpemidler som passer, og som kan hjelpe til med å søke om å få utgifter dekket gjennom NAVs hjelpemiddelsentral. Det finnes hjelpemiddelsentraler i alle fylker. Holthe, T., Velferdsteknologi og kognitive hjelpemilder til personer med demens. 2016: Aldring og Helse (under publisering). Holthe, T., Kunsten å skynde seg sakte ... Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med ... ... . Holthe, T., Kunsten å skynde seg sakte… : formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens. 2013, Tønsberg: Forlaget Aldring og helse. 63. Trettito kommuner tilbød annen velferdsteknologi som elektroniske kalendere, huske-hjelpemidler og elektroniske dørlåser til hjemmeboende. Syv kommuner tilbød dette i tilrettelagte bokollektiv, og ni kommuner tilbød dette på sykehjem. Tabell 11.1. Andel som tilbød velferdsteknologi for personer med demens. Antall kommuner (%). Sjekklisten er tenkt brukt under samtaler med personer med demens og deres pårørende når spørsmål om velferdsteknologi berøres. Hensikten er å minne om ulike aspekter som må vurderes ved implementering av hverdagsteknologi og hjelpemidler. Hjelpemidler for personer med demens Hjelpemidler kan gi deg støtte slik at du kan fortsette med daglige aktiviteter så lenge som mulig. Et eksempel: Du liker å gå tur, men er redd for å gå deg bort på grunn av sykdommen. Den fører til kognitiv svikt og vanskeliggjør dagligdagse gjøremål. Med stadig mer forsking på velferdsteknologi i form av blant annet smarthus, er håpet at nye løsninger skal kunne hjelpe mennesker med demens til å mestre hverdagen i så stor grad at de slipper å flytte på institusjon. positive erfaringer med kognitive hjelpemidler for perso-ner med demens. Noen studier har beskrevet kognitivt støttende hjelpemidlers egnethet for personer med demens, mens andre har fokus på hva som skal til for at en person med demens skal bruke og ha nytte av et kognitivt hjelpemiddel (9 - 18). Ingen vil ha hjelpemidler før de må! Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger... Tidligere prosjekter som:" ENABLE", "Teknologi i Norden", "Yngre personer med demens" og "Bruk, nytte og betydning av hjelpemidler" har vist at velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler kan ha betydning for personer med demens. Slike hjelpemidler kan kompensere for svikt og gi mestring og opprettholdelse av daglige aktiviteter og rutiner. Hjelpemidler til personer som har vansker med å huske, planlegge og organisere egen hverdag som følge av for eksempel demens, hjerneslag eller medfødte kognitive vansker. Her kan du blant annet finne hjelpemidler som elektroniske kalendere, komfyrvakt, trygghetsalarmer og annet varslingsutstyr som kan bidra til økt selvstendighet i egen hverdag. Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn. Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens. Dette må jeg kunne. Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens. For vikarer og ufaglærte. Heftene "Dette må jeg kunne" er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Velferdsteknologi for personer med demens. Kapittel. Om målgruppen og utfordringsbildet. Kapittel. Forskjellige teknologier. Kapittel. Bakgrunn. Kapittel. Prosjektets formål. ... Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser - erfaringsrapport fra 4 års utprøving. Rapport ↓ Vis flere. Nyheter ... Velfer...