Rusmiddelavhengighet E-bok


Rusmiddelavhengighet - Pål Kraft pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-05
FORFATTER: Pål Kraft
ISBN: 9788215026268
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,95

FORKLARING:

Hva er rusmiddelavhengighet og hvordan utvikler det seg? Pål Kraft tar for seg sårbarhetsfaktorer, behandling og forebygging av avhengighet, og han presenterer den nyeste forskningen på feltet. Mange avhengige har et mål om å kvitte seg med avhengigheten, men klarer ikke å styre sin kortsiktige atferd mot dette langsiktige målet. Ofte er de fullt klar over at avhengighetsatferden medfører store negative konsekvenser både for dem selv og for andre som betyr mye for dem. Likevel fortsetter de. Nøkkelen til å forstå avhengighet ligger i å forstå dette paradokset. Forfatteren belyser dette problemet ved å forklare historien om en oppstått ubalanse mellom to hjernesystemer: belønningssystemet og kontrollsystemet. Denne ubalansen oppstår i et komplekst samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer. Pål Kraft (f. 1959) er professor og instituttleder ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og professor ved Universitetet i Bergen. Han har master- og doktorgrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi og er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

...sialfaglige profesjonsutøvere. Hva er rusmiddelavhengighet og hvordan utvikler det seg? Pål Kraft tar for seg sårbarhetsfaktorer, behandling og forebygging av avhengighet, og han presenterer den nyeste forskningen på feltet ... 2.3 Rusdiagnoser i ICD-10 og DSM-IV - Nasjonal faglig ... ... . Mange avhengige har et mål om å kvitte seg med avhengigheten, men klarer ikke å styre sin kortsiktige a... Rusmiddelavhengighet. I Blå Kors Øst behandler vi mennesker med rus- og avhengighetslidelser - og psykiske problemer som er forbundet med avhengighetslidelsen. Man kan bli avhengige av veldig mye. Det kan være penge- eller dataspill, det kan være et rusmiddel, ... Rusmiddelavhengighet kjennetegnes av at brukeren har et sterkt ønske om å innta rusmiddelet og har vansker med å ko ... Rusmiddelavhengighet - lærebok for helse- og sosialfag ... ... . Man kan bli avhengige av veldig mye. Det kan være penge- eller dataspill, det kan være et rusmiddel, ... Rusmiddelavhengighet kjennetegnes av at brukeren har et sterkt ønske om å innta rusmiddelet og har vansker med å kontrollere bruken. Brukeren opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser, og prioriterer rusmiddelinntak foran andre aktiviteter og forpliktelser. E-post skal sendes til vårt postmottak: [email protected] for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). TSB - Tverfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet Henvisning til utredning/behandling innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) for pasienter i Finnmark. Publisert 07.11.2016 Sist oppdatert 29.09.2017 ... RUSMIDDELAVHENGIGHET Lærebok for helse- og sosialfag TERJE SIMONSEN er lege og jobber innen rusog avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge og er førsteamanuensis ved Institutt ......