Organisasjon og ledelse E-bok


Organisasjon og ledelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-02
FORFATTER:
ISBN: 9788205481886
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,46

FORKLARING:

Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som har stor betydning for motivasjon, læring, utvikling, effektivitet og trivsel i arbeidslivet. Kunnskap om individet og den enkelte arbeidstaker finner du i del 1. Del 2 handler om grupper og samhandling individer imellom. Temaer på organisasjonsnivået er samlet i del 3, mens del 4 tar for seg viktige samfunnsmessige forhold og krav med betydning for organisasjoners virke. Boken er godt pedagogisk tilrettelagt med læringsmål, sjekklister i form av sammendrag, erfaringsspørsmål og diskusjonsoppgaver til alle kapitler. Finnes også som digital fagbok:

...virkning fra arbeidstakerne eller deres representanter ... Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon ... ... . Forskriftens kapitler 6, 7, 8 og 9 gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e. Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten. Ledelse og organisasjon Alle virksomheter har behov ... Organisasjon og ledelse - Årsstudium - inn ... . Ledelse og organisasjon Alle virksomheter har behov for god ledelse og styring slik at alle ansatte jobber mot samme mål - å skape resultater. Her får du tips om ledelse, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Organisasjon og ledelse Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og ledes av en skattedirektør. Basert på det lovverket Stortinget har vedtatt, gir Finansdepartementet retningslinjer for Skatteetatens virksomhet. Organisasjonen. Organisasjon og ledelse Kurset passer for deg som vil øke din forståelse for hvordan organisasjoner fungerer. Det gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene og perspektivene innen organisasjonsteorien, men spesiell vekt på prosessperspektivet. Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse. Ledelse, organisasjon og vekst tilbyr tjenester innen blant annet, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering, coaching og terapi. LOV as ønsker å være et sted for viktige og meningsbærende samtaler som skaper muligheter og rom for bevisste handlinger. Organisasjon og ledelse Temaark organisasjon og ledelse. Her finner du relevante temaark for organisasjon og ledelse. HR teknologi HR har tre digitale utfordringer - hva innebærer det egentlig? Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter. Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master). Ny og aktuell bok med ulike perspektiver på politiets organisasjon og ledelse samt dets rolle og samfunnsoppdrag. Lederskifter Frode Dale Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene. Tråd om organisasjon og ledelse eksamen 12.06.13 Tenkte lage en tråd for denne eksamen så vi kan hjelpe hverandre mest mulig. Fyr løs. Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret og til det å utøve ledelse. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ORGANISASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 8 relaterte yrker til utdanningen ORGANISASJON OG LEDELSE (Bachelor). Psykologi i organisasjon og ledelse Denne boken gir en bred og grundig innføring i organisasjons- og ledelsespsykologi. Forfatternes utgangspunkt er, som i tidligere utgaver, å gi en grundig innføring i fagpsykologiske prinsipper av stor betydning for å forstå oss selv og andre bedre når vi utfolder og utvikler oss i arbeidslivet. Organisasjon og ledelse - 241 p...