Grønne tariffavtaler E-bok


Grønne tariffavtaler -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-04-29
FORFATTER:
ISBN: 9788205538900
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,17

FORKLARING:

Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet. Samarbeid mellom arbeidslivets parter er helt avgjørende for at de nødvendige tiltakene for å håndtere klimakrisen kommer i gang. Tiltakene må være demokratisk forankret, rettferdige og effektive. Her må fagbevegelsen ta ansvar. Tillitsvalgte på alle nivåer - fra hovedorganisasjonene og ned til tillitsvalgte på arbeidsplassen - må sette miljø på dagsorden og invitere arbeidsgiver til en diskusjon om hvilke tiltak som må iverksettes. Boken gir innspill til hvordan en slik felles dugnad kan organiseres gjennom grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler. Første del av boken gir bakgrunnsinformasjon om den norske arbeidslivsmodellen, mens del to presenterer aktuelle krav. Noen av kravene handler om de tillitsvalgtes rolle, andre er krav som hører hjemme i overenskomster og lokale avtaler. Alle kravene vil ha miljøeffekt, men det er bare når det gjelder transportkrav, at det har vært mulig å gjennomføre estimat på utslippsreduksjoner. Noen av kravene kan stilles allerede nå, mens andre trenger videreutvikling og konkretisering. Håpet er at boken vil stimulere til at dette arbeidet starter opp.

...dskulturelt skifte Jan Magne Stensrud 1980- og 1990-tallet var preget av omstilling, organisasjonsendring, nye styringsformer ... Arbeidsliv | Gyldendal ... ... Grønne tariffavtaler. Jon Olav Bjergene (Redaktør) ; Inger Marie Hagen (Redaktør) Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet. ... Grønne tariffavtaler (E-bok) Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet. Grønne tariffavtaler Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsm ... Grønne tariffavtaler - Fafo ... . Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet. Grønne tariffavtaler Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet. Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 med kommentarer Einar ... Den nye boka «Grønne tariffavtaler» utforsker dette temaet. Mandag lanserer medredaktør Inger Marie Hagen og Handel og Kontor boka i form av et eget seminar. Sendingen kan du følge direkte her på Fafo.no, fra klokka 09.00 til 10.00. Program og mer informasjon på seminarnettsiden Facebook-event til seminaret. "Grønnere tariffavtaler", prosjekt i regi av Handel og Kontor og Fafo om gjennomføring av klima- og miljøtiltak gjennom regulering i tariffavtaler, ansvarlig for de rettslige aspektene, utgivelse 2020; Undervisning og veiledning Skjønberg underviser i arbeidsrett på flere ulike kurs og studieretninger. NHO Sjøfart fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor sjøfartsnæringen. Samarbeid mellom arbeidslivets parter er helt avgjørende for at de nødvendige tiltakene for å håndtere klimakrisen kommer i gang. Tiltakene må være demokratisk forankret, rettferdige og effektive. Her må fagbevegelsen ta ansvar. Tillitsvalgte på alle nivåer - fra hovedorganisasjonene og ned til tillitsvalgte på arbeidsplassen - må sette miljø på dagsorden og invitere arbeidsgiver ... Tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.Den første tariffavtale i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907. I dag omtales tariffavtaler i arbeidstvistloven av 27. januar 2012 (§ 1 bokstav e).. 2.2 Tariffkollisjon og tariffkonkurranse. Tariffavtaler kan støte mot hverandre på ulike måter. Én form for potensiell kollisjon har vi der en arbeidsgiver og en arbeidstager samtidig er gjensidig bundet av to eller flere tariffavtaler som er inngått mellom ulike tariffparter. 16 I tysk rett kalles dette Tarifkonkurrenz, 17 og det kan forekomme for eksempel der det gjelder en ordinær ... Forbundene i YS har tariffavtaler med alle de største arbeidsgiverorganisasjonene, herunder NHO, Virke og Spekter. I det følgende tas utgangspunkt i Funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO. Tariffavtalen består av to deler. En hovedavtale, og en overenskomst. Overenskomsten er den delen av avtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. NHOs tariffavtaler. Søkbar database over alle tariffavtaler hvor NHO er part. Både hovedavtaler og overenskomster. frifagbevegelse.no Tariffleksikon. Uttrykk om tariffoppgjør og lønn forklares i dette leksikonet, utarbeidet av Fri Fagbevegelse. Arbeidslivet.no leveres av....