Muntlig kompetanse E-bok


Muntlig kompetanse - Beate Børresen, Lise Grimnes, Sigrun Svenkerud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-06
FORFATTER: Beate Børresen, Lise Grimnes, Sigrun Svenkerud
ISBN: 9788245011302
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,28

FORKLARING:

Muntlige ferdigheter er viktig. Å ha trening i å stå fram, uttrykke seg presist, delta i samtaler som likeverdig partner og kunne lytte og respondere på andres synspunkter er forutsetninger for aktiv deltakelse på alle områder i samfunnslivet. Alle elever skal ha mulighet til å delta i diskurser knyttet til ulike fag og emner i ulike språksituasjoner, og ikke bare ved hjelp av det uformelle hverdagsspråket. Det er ikke nok å ha kunnskap om fag, en må også vite hvordan kunnskapen skal uttrykkes, og hvilke normer som gjelder. Med Kunnskapsløftet er muntlige ferdigheter blitt sentralt i skolen. Muntlighet skal gjennomsyre alle fag på alle trinn, trenes på mange måter og knyttes til læring, dannelse og utvikling av kritisk evne. Denne boka gir perspektiver på og redskaper til utvikling av muntlig kompetanse. Boka presenterer noen sentrale muntlige kompetanser og sjangre og viser deres plass i læreplanen og deres betydning for læring. Boka inneholder også konkrete arbeidsmåter og øvelser som skal gjøre det mulig å arbeide systematisk og gjennomtenkt med de muntlige ferdighetene. Beate Børresen er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Lise Grimnes er frilans forteller og kulturformidler. Sigrun Svenkerud er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og skoleforskning, Høgskolen i Buskerud.

...opp til en prøve på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2 ... Muntlig kompetanse | Beate Børresen mfl. - Fagbokforlaget.no ... . Muntlig kompetanse er et filmbasert læremiddel som tar utgangspunkt i autentiske kommunikasjonssituasjoner fra en rekke bransjer og arbeidsplasser. Virkelighetsnære og motiverende filmer åpner temamoduler som følges av ord- og begrepsinnlæring, interaktive oppgaver, refleksjonsoppgaver, caser og opplegg for språklig produksjon. Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. ... Følgende sekretariat ligger hos Kompetanse No ... Å forstå kompetanse - Udir ... . ... Følgende sekretariat ligger hos Kompetanse Norge: Kompetansebehovsutvalget (KBU) Personvern Personvernerklæring for nettstedet. Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Dette innebærer at det enkelte lærestedet selv utvikler eksamensoppgaver og har ansvaret for gjennomføringen av denne. Dagen før muntlig eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag der alle hjelpemidler er tillatt. Deltakerne skal få et tema eller en problemst...