Sosial kontroll E-bok


Sosial kontroll - Thomas Ugelvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-04
FORFATTER: Thomas Ugelvik
ISBN: 9788215030340
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,65

FORKLARING:

Sosial kontroll er alle tiltakene og ordningene som settes i arbeid for å få folk til å rette seg etter normer for hvordan man bør oppføre seg. Sånn sett er sosial kontroll et svar på spørsmålet om hvordan samfunn i det hele tatt er mulig.«Ugelvik skriver fram sitt «og hva så?» på ett alldeles utmärkt sätt (¿) Kort sagt, boken går i land med att vara ett väl utfört pedagogiskt hantverk.»Tove Pettersson, Sosiologen.noDen sosiale kontrollens virkemidler kan være mer eller mindre inngripende; fra vage hint og påføring av dårlig samvittighet til direkte fysisk tvangsmakt og vold. Kontrollen kan være konstruktiv, velfungerende og skapende, eller undertrykkende og destruktiv. Den kan i større eller mindre grad ha utilsiktede negative konsekvenser.Denne boken klargjør begrepet og hjelper leseren med å bli oppmerksom på den sosiale kontrollen i ulike former på en slik måte at de legges åpne for analyse. Målet er å legge til rette for presise, konstruktive og kritiske analyser av sosial kontroll i praksis ved hjelp av et hensiktsmessig begrepsapparat.«I forordet framgår det at boka primært er beregnet for kriminologistudenter. Det virker vel beskjedent. Forfatteren er en god formidler og boka er spekket med eksempler.»Bergljot Baklien, tidligere forsker ved SIRUS

...rstått som alle de ulike systemene, tiltakene og ordningene som gjør at mennesker som regel oppfører seg innenfor rammene av det som er normativt forventet av dem ... Sosialisering - Wikipedia ... . Emnet tar opp spørsmål knyttet til de ulike formene for sosial kontroll og hvordan de henger sammen, eller ikke henger sammen, som en helhet. Ekstrem sosial kontroll kan ha svært alvorlige psykiske konsekvenser. Du kan oppleve å føle deg deprimert, motløs og alene. Derfor er det viktig be om hjelp. «Linnea» på 16 år vokser opp i en liten menighet et sted i Norge. Hun får ikke ha venner eller fritidsaktiviteter utenfor me ... sosial kontroll - Store norske leksikon ... . Derfor er det viktig be om hjelp. «Linnea» på 16 år vokser opp i en liten menighet et sted i Norge. Hun får ikke ha venner eller fritidsaktiviteter utenfor menigheten. Barndommen har vært styrt av menighetens normer. negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse HOD 41 24 Forsterke arbeidet hos politi, skole, familievern og utenriksstasjoner a) Ta i bruk risikovurderingsverktøyet Patriark i alle politidistrikt b) Videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler Sosial kontroll, Balvig: •Sosial kontroll omfatter alle de forhold og forholdsregler, som hindrer eller forsøker å hindre at avvikende atferd oppstår, •og/eller som sikter på tilbakeføring av avvikende atferd og konflikter til atferd som er i overensstemmelse med dominerende verdi- og normsystemer Sosial kontroll. Det å sørge for at samfunnsmedlemmene følger normene for akseptert atferd, kaller vi sosial kontroll.Avvik fra det sosiale systemets normer må holdes innenfor visse grenser. Den norske sosiologen Willy Martinussen sier at den sosiale kontrollen består av tre gjensidig avhengige prosesser: Boka «Sosial kontroll» er skrevet av Thomas Ugelvik, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.Den viser hvordan sosial kontroll er en dimensjon som gjennomsyrer samfunnsstrukturen. Samfunnsmedlemmene skal fungere sammen til tross for at vi kan ha svært motstridende interesser, særlig i situasjoner med ressursknapphet. Denne sosiale kontrollen er en viktig forutsetning for at mennesker kan leve sammen i fred og forståelse, men noen opplever at de blir utsatt for sterk, skadelig og for inngripende sosial kontroll. Negativ sosial kontroll som ikke bare har negativ effekt på deres liv, men også kan føre til ulovlige handlinger. Negativ sosial kontroll er ikke knyttet til religion eller nasjonalitet, det forekommer både i etnisk norske familier og familier med minoritetsbakgrunn. Et felles trekk hos familier som utøver negativ sosial kontroll er at man er opptatt av at barnet skal leve i tråd med familien eller gruppens normer og verdier, slik at familiens anseelse og gode rykte utad ivaretas. Negativ sosial kontroll forstår vi her som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant Formell og uformell kontroll, som skillet mellom lover og normer,. Lokal og subkulturell kontroll, forstått som utledning av normative fellesskap,. Primær og sekundær kontroll, eller skillet mellom familien og andre sosiale grupper,. Reaktiv og proaktiv kontroll, utøvd enten i forkant eller etterkant av et normbru...