Kreftsykepleie E-bok


Kreftsykepleie -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-04-03
FORFATTER:
ISBN: 9788202493103
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,26

FORKLARING:

Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler:Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -behandling har konsekvenser på kort og lang sikt for pasienter og pårørende. Søkelyset er her på fenomener og utfordringer som opptrer uavhengig av diagnose, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe og støtte.Del 2: Forebygging, kreftbehandling og rehabilitering. Behandlingsformer som kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling blir grundig gjennomgått. Det blir redegjort for nye behandlingsformer som genterapi og immunterapi.Del 3: Spesiell onkologi og kreftsykepleie. Her omhandles de sentrale diagnosegruppene og mer spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende. Hver diagnosegruppe gjennomgås i to parallelle kapitler. Det første har et medisinsk perspektiv og beskriver symptomer, diagnose, utredning, behandling og prognose. Det andre følger opp med de handlingene sykepleieren rettet mot pasienter i ulike sykdomsfaser.Kreftsykepleie er primært skrevet for videreutdanninger i kreftsykepleie og palliasjon. Deler av den er relevant også for bachelorutdanningen i sykepleie.

...g at det er beregnet en stor økning i de neste tiårene? Kreftsykepleiestudiet på UiS passer for deg som vil ta videreutdanning og spesialisere deg innen kreftsykepleie ... Videreutdanning i kreftsykepleie - Student ... . Videreutdanning i kreftsykepleie gir innpass i Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Karriere. Etter utdanningen skal du utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser. Videreutdanning i kreftsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to ... Kreftsykepleie - Sykepleie - master | UiT ... . Videreutdanning i kreftsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring. Vi tar opp studenter i Trondheim og Ålesund. Neste opptak blir sannsynligvis i 2021. Kreftsykepleie: Pasient - Utfordring - Handling. 2.utg. Oslo: Akribe Forlag; 2004. s. 17-28. 26. Sintef Unimed Helsetjensteforskning (2002) Kommunehelsetjensten - gamle og nye utfordringer. En studie av sykepleietjenesten i sykehjem og hjemmesykepleien. 27. ... Videreutdanning i kreftsykepleie er del av Master i klinisk sykepleie. Videreutdanning i kreftsykepleie, Oslo - VID vitenskapelige høgskole Koronaviruset Covid -19: Veileder for gradvis åpning av campus fra 18. mai. Kjøp Kreftsykepleie fra Cappelendamm Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler: Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykepleie er primært skrevet for videreutdanninger i kreftsykepleie og palliasjon. Deler av den er relevant også for bachelorutdanningen i sykepleie. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Kreftsykepleie; Kreftsykepleie. Ordet kreft forbindes ofte med angst og bekymring. For mange blir livet snudd helt om. Det handler om å mestre den nye livssituasjonen på best mulig måte, for både den kreftsyke og de pårørende. Videreutdanning i kreftsykepleie er på 60 studiepoeng, mens de øvrige videre-utdanningene er på 90 studiepoeng. 2 KREFTSYKEPLEIE - FAG OG YRKE 2.1 Kompetanseområder Kreftsykepleieren skal utøve sykepleie til kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. Kommunikasjon og informasjon er krevende sykepleieoppgaver i møte med pasienter Kreftsykepleiestudiet på UiS passer for deg som vil ta videreutdanning og spesialisere deg innen kreftsykepleie. Studiets oppbygging Deltidsstudiet, som går over to år, har som mål å utdanne kvalifiserte og reflekterte kreftsykepleiere som utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldre, i alle faser av sykdommen og på alle nivå i helsetjenesten, samt gir omsorg til pårørende. 2015: Kreftsykepleie nr 3-2015 Kreftsykepleie nr 2-2015 Kreftsykepleie nr. 1-2015 2014: Kreftsykepleie nr. 3-2014Kreft...